Ambulanseforum

Ambulanseforum er et nasjonalt fagtidsskrift for ambulanse-, medisinsk nødmeldetjeneste og redningstjenesten i Norge. Tidsskriftet har siden starten i 1975 hatt som misjon å styrke prehospital akuttmedisin i Norge og dele livreddende kunnskap. Ambulanseforum skal holde prehospitalt personell orientert og ta debatter om faglige utviklingstrekk, utdanning, politiske prosesser og nyheter gjennom aktualitetssaker, fag- og forskningsartikler, intervjuer, reportasjer, portretter, innlegg, bokomtaler, notiser med mer. I tillegg legger vi ut nyheter og medieklipp påambulanseforum.no daglig. Ambulanseforum skal også holde det norske samfunn orientert om ambulanse- og redningstjenestens arbeid og utvikling. Vi følger Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk, og kommer ut med fem eller seks utgaver i året. Ambulanseforum eies av Norges Røde Kors, Stiftelsen Norsk Luftambulanse og Norges Ambulanseforbund.

Primærmålgruppen vår er personell i ambulanse-, luftambulanse, nødmelde - og redningstjenesten i Norge, men vi kan med fordel leses av personell i brann- og redningstjenesten, politiet, Forsvaret og Sivilforsvaret, samt frivillige og myndigheter også.

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 18.01 14.02
2 12.03 08.04
3 02.05 24.05
4 23.08 20.09
5 06.11 02.12*) Konferansenummer

Format 4 farger Stående Liggende
Nyhetsbrev
Annonse 2 500
Nettannonse (pr md)
Panoramabanner 11 900 772x246 px
Toppbanner 7 900 320x100 px
Skyskraper 5 900 300x500 px
Bannerannonse 4 800


Prisene er basert på ferdig materiell fra annonsør.
Alle priser er ekskl mva.

Ordinært abonnement: kr 599 Studentabonnement: 25% rabatt Bedriftsabonnement:kr 849

Ambulanseforum

Boks 3044 Lade

7441 TRONDHEIM

Tlf: 930 30 113

Annonseansvarlig

Anita Madshus

Mobil: 90 11 06 88

Epost: anita@a2media.no

Utgiver

Ambulanseforum AS