deQi

deQi – Tidsskrift for Akupunkturforeningen


Tidsskriftets målsetting:

– bidra til å fremme forståelse for akupunkturens innhold og virkemåte.


– stimulerer til, og informerer om klinisk praksis, vitenskapelig virksomhet, forskning og fagutvikling, og høyner faglig og yrkesetisk standard for akupunktører.


– bidra til å fremme helsepolitisk debatt.


– satse på fagartikler, fagpolitisk informasjon, intervjuer, nyheter av interesse for brukere og utøvere av tradisjonell kinesisk medisin og akupunktur.

Opplag: 395; Frekvens: 2 utgaver pr år

Foreningens medlemmer og andre interesserte.

2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 373 373
Betalt abonnement 22 22
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte
Distribuert i alt 395 395
Leserdokumentasjon: Nei

Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 170x257
1/2 side 170x126
1/4 side 82x126
3. omslag 5 000
Bakside 6 000


Pris for annonser i sort/hvitt:
1/1 side kr 4.000,-
1/2 side kr 2.500,-
1/4 side: kr 1.500,-

Alle bilagspriser gis på forespørsel.


Bladformat: A4
Spaltebredde: 82,5
Satsflate: 170x257
Papirkvalitet innmat: 130 g Multiart silk
Papirkvalitet omslag: 170 g Multiart silk
Årsabonnement: kr 425,- inkl porto (Abonnentet løper til det skriftlig sies opp) Enkeltnr kr 150,- inkl porto Utenfor Norge: Tillegg for porto

Annonseansvarlig

Anne Lise Bjerkestrand

Tlf: 466 76 377

Epost: info@akupunktur.no

Utgiver

Akupunkturforeningen

Trykkeri

Aksell AS