Framtiden i våre hender

Framtiden i våre hender kommer ut med tre nummer i året. Magasinet er Norges største miljømagasin med et opplag på omkring 20.000. Magasinet Framtiden i våre hender retter særlig søkelys mot etisk og miljøvennlig produksjon og forbruk og følger områder som elektronikk, klær og mote, mat, bil og transport, og bolig og energi. Bladet legger vekt på å beskrive hele spekteret av grønn og bærekrafig samfunnsutvikling og har som mål å være en viktig inspirasjonskilde for enkeltpersoner og familier som ønsker et grønnere og mer etisk forbruk i hverdagen.

Opplag: 25 276; Frekvens: 3 utgaver pr år

Mange av våre lesere har høy utdanning, god økonomi og aktivt opptatt av en grønn livsstil i hverdagen Leserne er en svært god målgruppe for annonsører som tilbyr grønne varer og tjenester og virksomheter som ønsker å utvikle sitt omdømme som en etisk og miljøansvarlig aktør.
Framtiden i våre hender retter seg mot mennesker som er opptatt av miljøspørsmål, rettferdig fordeling, bærekraftig utvikling og livskvalitet. Magasinets målgruppe er medlemmer i Framtiden i våre hender og abonnenter, samt presse, skole, offentlige etater og noe løssalg. Hovedvekten av målgruppen er kvinner (52,9%) og menn mellom 30-50 år med høyere utdanning. 36,2% er ansatt i privat sektor, 36,7% i offentlig sektor og 13,3% er studenter.

2. halvår 2018 og 1. halvår 2019 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 22 385 2 891 25 276
Betalt abonnement
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte
Distribuert i alt 22 385 2 891 25 276
Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 22.02 10.03
2 24.05 09.06
3 17.10 03.11


Avbestillingsfrist: 3 uker

Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 29 900 215x275
1/2 side 19 900 98x265 205x127
1/4 side 10 900 98x127
1/8 side 6 900 205x58
Side 2 29 900 210x280
Dobbeltside 49 900 430x275*
Side 2 og 3 49 900 430x275*
Bakside 38 900 215x215
Nettannonser:
Format Pris Periode Størrelse
Artikkelboard 5 900 pr mnd 300x250 px* Utfallende trykk for helside: 215x275 mm (bladformat) + 3 mm kutt.
Annonsemateriell leveres: sverre@gmk.as
Andre annonsestørrelser: Kontakt oss.
Materiellfrister: Fem arbeidsdager før publisering.
Annonsesystem: Dfp (Google DoubleClick for publishers).

Rabatter: Kontakt oss for gode rabatter på pakketilbud.
Bilag etter avtale.


Bladformat: 215x275
Spaltebredde: 43/58
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 215x275
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: 90 g Cyclus Print
Papirkvalitet omslag: 90 g Cyclus Print
Byråprovisjon etter avtale.
Formater: Bildefil (jpg, png, gif)
Filstørrelse: ca 60 kb
Årsabonnement: kr 275,-

Framtiden i våre hender

Mariboes gate 8

0183 OSLO

Tlf: 22 03 31 50

Annonseansvarlig

Sverre Andreas Stakkestad

Mobil: 98 61 31 01

Tlf: 55 10 10 97

Epost: sverre@gmk.as

Utgiver

Framtiden i våre hender

Trykkeri

Merkur Grafisk AS