Fotterapeuten

Fagbladet Fotterapeuten dekker fag- og produktrelaterte nyheter, utdannelse og saker generelt knyttet til fothelse. Som organ for Fotterapeutforbundet skriver vi også om aktiviteter og politiske saker i forbundet. Fotterapeuten har som oppgave å sette medlemmenes interesser i alle faglige spørsmål på dagsorden, i og utenfor forbundet. Bladet skal gi uavhengig og allsidig informasjon om medlemmenes interessefelt, inspirere til bredde og engasjement i den faglige debatt, sette søkelys på utdanningspolitikk og utdanningens rolle i samfunnet, og arbeide for å skape forståelse for utdanningens betydning.

Opplag: 1 250; Frekvens: 4 utgaver pr år

Størsteparten av Fotterapeutens lesere er selvstendig næringsdrivende fotterapeuter som selv tar beslutninger vedrørende innkjøp. Vi leses også av de fleste fotterapeutelever - en gruppe som skal gjøre store investeringer i nærmeste fremtid.

2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 1 210 1 210
Betalt abonnement
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 40 40
Distribuert i alt 1 250 1 250
Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 31.01 11.03
2 30.04 10.06
3 10.08 09.09
4 31.10 09.12Det tas ikke ansvar for telefoniske beskjeder.

Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 9 086 160x212
1/1 s baksiden 9 601 190x180
1/2 side 6 327 77,5x212 160x105
1/4 side 4 056 78x104 160x51


Alle priser er eks mva.
1/1-side utfallende: 210x260 + 3 mm skjæremerker.
Årskontrakt: Ved inngåelse av årsavtale om en annonse i alle fire utgavert gis 10% rabatt.

Formatet på bladet er en "lav A4", det vil si at det er like bredt som A4, men 3,5 cm lavere. En side er totalt 21 cm bred og 26 cm høy.

Bestilling av rubrikkannonser:
Send e-post til sekretariatet med info om hva du ønsker i rubrikkannonsen.
kr 300,- for medlemmer
kr 500,- for andre
+ MVA for 40 ord.
Provisjon: 3,0 %
Bilag og spesialutgivelser etter avtale.


Bladformat: A4
Spaltebredde: 87,5
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 160x212
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: 100 gr Caravelle Matt
Papirkvalitet omslag: 170 gr Arctic Glatt

Annonsemateriell: Digitalt, pdf eller eps. Utbedring/ferdiggjøring av uferdig materiell belastes annonsøren.
Årsabonnement: kr 600,-

Utgiver

Fotterapeutforbundet

Trykkeri

Merkur Grafisk AS