Universitetsavisa

Universitetsavisa er kun nettbasert og formidler informasjon om NTNUs virksomhet, stimulerer til kommunikasjon og fri debatt på NTNU og overfor omverdenen.

Ansatte og studenter ved NTNU og andre som er interessert i NTNU.

Universitetsavisa

NTNU, Høgskoleringen 1

7491 TRONDHEIM

Tlf: 73 59 53 03

Utgiver

NTNU