RS-Magasinet

Alt innhold i bladet er av maritim karakter, og sikter på å gi leseren råd og tips til hvordan båtlivet skal være trygt og hyggelig. Det inneholder stoff om sikkerhet, tester, store og små reportasjer. Saker som forteller om Redningsselskapets arbeid på sjø og land, hvor redningsskøytene assisterer fritids-, fiske- og frakteflåten. Hvert nummer inneholder også intervju med personer som har en tilknytning til sjø- og båtliv, samt forbrukerstoff knyttet til fritidsbåtbruk.

Opplag: 178 018; Frekvens: 4 utgaver pr år

Redningsselskapets medlemmer samt støttespillere og givere, store deler av den norske olje- og maritime næring, alle instanser innen redningstjenesten i Norge, utenlandske sjøredningsselskaper, fritidsbåtbrukere, offentlige etater og institusjoner, sentrale politikere.

2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 108 000 68 979 176 979
Betalt abonnement
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 1 039 1 039
Distribuert i alt 109 039 68 979 178 018
Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 11.01 15.02
2 03.05 09.06
3 16.08 20.09
4 25.10 29.11


Avbestillingsfrist: 3 uker
Hvis annonsemateriell ikke er annonseavdelingen i hende innen materiellfrist, kan vanlig sats benyttes. Betalingsbetingelser: 15 dager

Format 4 farger Stående Liggende
2/1 sider 74 000 440x250
1/1 side 44 000 202x250
1/2 side 29 000 99x250 202x123
1/3 side 20 000 64x250
1/4 side 17 500 99x123 202x59,5
1/8 side 11 000 99x59,5
1/10 side 99x46
1/16 side 7 500 47,5x59,5 99x28
1/28 5 000 47,5x28
2. og 3. omslagsside 49 500
4. omslagsside 59 500
Side 3, 4 og 5 52 000


Bladet måler: 230 x 277,2 mm ferdig beskåretUtfallende annonser: Krever et tillegg på 3 mm på alle kanter.
Provisjon: 3,5 %
Rabatter: Samarbeidspartnere og støttespillere oppnår gode rabatter. Ta kontakt for tilbud.
Bilag etter avtale.


Bladformat: 230x277,2
Spaltebredde: 88
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 202x250
Ferdiggjøring: Limfrest
Originaler samt elektroniske formater.
Levering av materiell: Siri Åkerblom, tlf 412 93 455, annonser@redningsselskapet.no
Antall sider: 96 + 4
Byråprovisjon etter avtale.

Ansvarlig redaktør

Eigil Andersen

Epost: eigil.andersen@rs.no

Annonseansvarlig

Siri Åkerblom

Tlf: 06757

Epost: siri@scaninfo.no

Utgiver

Redningsselskapet

Trykkeri

Ålgård Offset AS