Gatemagasinet Virkelig

Gatemagasinet VIRKELIG er et nordnorsk gatemagasin som selges og distribueres fra Tromsø. Som det ligger i ordet; et gatemagasin selges på gata. Virkelig er levebrødet til 135 registrerte selgere i Tromsø og på Finnsnes. Selgere har det til felles at de kan kalles vanskeligstilte. Det vil si at de lever sitt liv på kanten av det etablerte; i narkosykdom, fattigdom eller psykiske lidelser. I Tromsø er langt på vei de fleste av våre ansatte selgere opiatavhengige; mennesker som daglig inntar medisin for å overleve. Det vi på folkemunne kaller narkotika.Gatemagasinet VIRKELIG forsøker å ufarliggjøre gjennom å synliggjøre. VIRKELIG gir selgerne en mulighet til å ha en verdig jobb. De beste selgerne har helt avsluttet sin kriminelle løpebane; et liv som var nødvendig før VIRKELIG kom til verden for snart 4 år siden.

Gatemagasinet VIRKELIG selges på gata for 50 kroner. 25 av disse kronene går rett i lomma på selgeren, og det resterende går med til å lønne en stab på 3,5 faste medarbeidere og et utall frivillige skribenter og frivillige. Ellers er arbeidet støttet av Helsedirektoratet og Tromsø Kommune.

Frekvens: 10 utgaver pr år

Alle mennesker med samfunnsengasjement. Gatemagasinet VIRKELIG gir verdighet til mennesker som ønsker å få sine liv på beina. Det hele er også en sosial øvelse for både kjøper og selger. Selgeren kan se et medmenneske rett i øynene, og gjøre en handel med en medborger som likemann. Som kjøper kan du få kontakt med mennesker du tidligere aldri ville fått kontakt med, og dette bryter med stigma som omgir russyke mennesker. Du oppdager at et menneske ikke bare er det du ser, men har et indre; er en sønn, bror, onkel, kjæreste og barnebarn.

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 - -Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 10 000
Pr spalte 3 333
Bladformat: 300x230
Utfallende trykk: Ja

Gatemagasinet Virkelig

Boks 1269

9263 TROMSØ

Tlf: 98 54 54 45

Ansvarlig redaktør

Alf Krogseth

Tlf: 98 54 54 45

Epost: alf@virkelig.no

Utgiver

Foreningen Virkelig

Trykkeri

Lundblad Media AS