Fontene

Fontene utgis av Fellesorganisasjonen (FO), som er fagorganisasjon for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. Bladet inneholder reportasjer, kommentarstoff og aktuelle nyheter på feltet. Fontene har også stoff om FOs politikk og virksomhet, både sosialpolitikk, lønn og tariffspørsmål, internasjonalt stoff, kvinnepolitikk, fagutviklings- og metodestoff. Dessuten har bladet fra 2007 også fagartikler og bokanmeldelser. Siden 2008 har vi i tillegg utgitt to årlige utgaver av Fontene forskning.Bladet er et sentralt organ for stillingsannonser, kurs, konferanser, utdanning, faglitteratur og produktannonser.

Fontene går ut til alle medlemmene. Bladet redigeres i tråd med Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten og skal inspirere til fagutvikling, debatt og forenings- og samfunnsengasjement.

Opplag: 32 784; Frekvens: 12 utgaver pr år

Sosial- og helsearbeidere med treårig høyskoleutdanning (barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere). Institusjoner innen sosial- og helsesektoren, NAV, skoleverk, organisasjoner, politikere, massemedia, bibliotek og privatpersoner.

2. halvår 2021 og 1. halvår 2022 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 32 589 32 589
Betalt abonnement 195 195
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte
Distribuert i alt 32 784 32 784
Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 06.01 24.01
2 03.02 21.02
3 24.02 14.03
4 24.03 13.04
5 05.05 30.05
Forskning 1 02.06 14.06
6 09.06 27.06
7 11.08 29.08
8 08.09 26.09
9 13.10 01.11
10 17.11 05.12
Forskning 2 01.12 19.12Merk: Bestillingsfristen for annonser er 7 dager tidligere enn matriellfristen.


Bladformat: 210x280
Spaltebredde: 90
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 185x249
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: 80 g Holmen Ideal Matt
Papirkvalitet omslag: 80 g Holmen Ideal Matt


Årsabonnement: Norge kr 860 Norden kr 860 Europa kr 1100 Andre land kr 1225 Fontene forskning kr 185 (to nummer) Løssalg: kr 105 Prisene er ekskl mva. Abonnement er ikke momsbelagt.

Fontene

Boks 8964 Youngstorget

0028 OSLO

Annonseansvarlig

Elin Thoresen

Mobil: 94192687

Epost: annonse@fo.no

Utgiver

Fellesorganisasjonen (FO)

Trykkeri

Ålgård Offset AS