Byggeindustrien

Byggeindustrien – etablert 1968 – er et faglig og næringspolitisk organ for byggenæringen i Norge. Innad i næringen har Byggeindustrien, og det tilhørende nettstedet www.bygg.no, som oppgave å gi sine primære målgrupper – planleggere/prosjekterende, utførende bygg- og anleggsbedrifter, maskineiere/brukere, byggherrer og eiendomsselskaper – løpende informasjon om alt vesentlig som skjer i og for næringen (teknikk, administrasjon, økonomi, jus m.v.). Utad skal bladet holde samfunnet – særlig alle offentlige myndighter, adekvate institusjoner og organisasjoner, massemedia m.v. – kontinuerlig orientert om byggenæringen og dens syn på aktuelle faglige og næringspolitiske spørsmål. Bladet legger stor vekt på aktuelle reportasjer og har i hvert nummer bred nyhetsdekning fra inn- og utland.Byggeindustrien har fått Fagpresseprisen to ganger, senest i 1994, og i 2007 vant vi Fagpressens Fulltreffer. I 2010 fikk Bygg og Anlegg Media AS Fagpressens hederspris.

Opplag: 31 898; Frekvens: 20 utgaver pr år

Primær målgruppe: Planleggere/prosjekterende, utførende bygg- og anleggsbedrifter, maskineiere/-brukere, byggherrer og eiendomsselskaper.

2. halvår 2021 og 1. halvår 2022 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement
Betalt abonnement 4 840 20 132 24 972
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 5 781 1 145 6 926
Distribuert i alt 10 621 21 277 31 898
Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 11.01 19.01
2 01.02 09.02
3 15.02 23.02
4 08.03 16.03
5 22.03 30.03
6 12.04 20.04
7 26.04 05.05
8 10.05 19.05
9 24.05 01.06
10 07.06 15.06
11 21.06 29.06
12 09.08 17.08
13 23.08 31.08
14 06.09 14.09
15 20.09 28.09
16 04.10 12.10
17 18.10 26.10
18 08.11 16.11
19 30.11 07.12
20 11.12 21.12Med forbehold om endringer.
Vi har fast anleggsstoff i hver utgave.
* Nr. 20 er spesialutgaven "Årets prosjekter".

Avbestillingsfrist = materiellfrist.
Betalingsbetingelser: Netto per 15 dager.

Vi har fast anleggsstoff i hver utgave.

Format 4 farger Stående Liggende
Tekstplassering
1/1 side 29 800 185x260
1/2 side 20 500 90x260 185x127
1/4 side 14 900 43x260 185x60
1/8 side 8 900
2/1 side 46 300
ByggeProsjekter
1/1 side 2 100
1/2 side 15 000
1/4 side 10 000
1/8 side 6 000
Spesialplassering
2. omslag 31 200
3. omslag 30 200
Bakside 33 200
Nettannonser
Format Pris Periode Størrelse
Toppbanner 20 900 pr uke 768x150
Toppbanner høyre 14 900 pr uke
Banner bred plass 1 og 2 13 600 pr uke
Artikkelbanner ikke forside 13 600 pr uke
Sticky-banner venstre/høyre 12 000 pr uke
Stillingsannonse på nett 7 500 pr mnd


For annonsering på våre nettsider, ta kontakt med Geir Larsen på tlf. 92 46 46 00/gl@bygg.no, Kirsten Bugge Thorkildsen på tlf. 95 89 97 22 eller kbt@bygg.no eller din faste kontaktperson.

Bygg.no/mobil kr 15.000 pr uke
Stillingsannonser på nett kr 7.500
Stillingsbanner på stillingssiden kr 7.500 pr uke

For stillingsannonser, kontakt Geir Larsen, tlf. 92 46 46 00 eller gl@bygg.no
Nyhetsbrev 5 ganger i uken.
Annonsering i nyhetsbrevet koster kr 7.500 pr uke
Se også www.bygg.no
Reservert sideplassering + 5%

Byggeindustrien påtar seg å lage annonsemateriell basert på annonsørens manuskript, skisse, tegning/fotografi (timepris).

Bilag

Bilagskategori Pris Vekt inntil
2 sider løst 34 500 30
4-6 sider løst 42 000 40
8 sider løst 46 200 60
12 sider løst 48 800 75

Byggeindustrien tar stiftede, limte, løse eller plastpakkede bilag. Vi kan også klebe mindre gjenstander som f.eks. CD-plater, konvolutter, svarkort, blyanter mm. Ring oss for nærmere informasjon og pristilbud. Løse bilag må påtrykkes: "Bilag til Byggeindustrien".


Bladformat: 210x297 (A4)
Spaltebredde: 1 spalte: 43 mm 2 sp
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 185x260
Ferdiggjøring: Limfrest
Papirkvalitet innmat: 70g Grapho Silk
Papirkvalitet omslag: 200g dobbeltbestrøket glanset kvalitet

Elektronisk materiell sendes per e-post.
Abonnement Byggeindustrien 2023: 20 utgaver. Komplett: (papirutgaven av Byggeindustrien, digital versjon av Byggeindustrien, samt pluss-saker på bygg.no) Helår: kr 1650,- Digital: (digital versjon av Byggeindustrien, samt pluss-saker på bygg.no) Helår: kr 1450,- På Farten: (Pluss saker bygg.no) Helår: 1050,- 2 år: kr 2200,-

Byggeindustrien

Boks 6831 St. Olavs plass

0130 OSLO

Tlf: 23 70 95 00

Ansvarlig redaktør

Arve Brekkhus

Mobil: 90 13 48 88

Epost: ab@bygg.no

Annonseansvarlig

Kirsten Bugge Thorkildsen

Mobil: 95 89 97 22

Epost: kbt@bygg.no

Utgiver

Bygg og Anlegg Media AS

Trykkeri

Stibo Complete