medier24.no

Medier24 er et bransjenettsted for mediebransjen med mer.

Medier, PR, reklame og kommunikasjon, og ellers den medieinteresserte offentligheten, politikk med mer.

medier24.no

Boks 380 Sentrum

0102 OSLO

Tlf: 91 73 25 34

Ansvarlig redaktør

Cornelia Kristiansen

Mobil: 90786196

Epost: cornelia@medier24.no

Utgiver

Medier24 AS