Bedriftsidretten Oslo

Oslo Bedriftsidrettskrets (OBIK) har ca 700 bedriftsidrettslag i Oslo som medlemmer. OBIK er tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske komité gjennom Norges bedriftsidrettsforbund. OBIK organiserer 19 idretter/aktiviteter. Vi har registrert at 201.621 ansatte får tilbud om våre aktiviteter. 82.520 av disse er aktivt med i.h.t. forrige idrettsregistrering. Hvert bedriftsidrettslag har styre og gruppestyrer, og har ofte oppslagtavler og internpost som bekjentgjør OBIKs aktiviteter.Bladet er normalt på 32 sider. Alle bedriftsidrettslag holder seg oppdatert om stevner via bladet. OBIK har egne Internettsider, www.obik.no

Frekvens: 6 utgaver pr år

Bedriftsidrett i Oslo går til alle medlemsbedriftene i Oslo Bedriftsidrettskrets og til alle kontaktpersonene for de respektive idrettene.

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 15.02 25.02
2 01.04 21.04
3 26.05 16.06
4 18.08 08.09
5 11.10 20.10
6 24.11 15.12Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 4 500 185x26
1/2 side 2 500 92,5x260 185x130


Kontakt Tore Stokdal på tlf. 22 57 97 73, epost: tore@obik.no


Bladformat: 210x280
Spaltebredde: 48
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 185x26
Papirkvalitet innmat: 115 g Gloss
Papirkvalitet omslag:

Bedriftsidretten Oslo

Brynsveien 13

0667 OSLO

Tlf: 22 57 97 73

Trykkeri

RK Grafisk AS