Idrett & Anlegg

Idrett & Anlegg er Norges eneste fagblad om idrettsanlegg og idrettspolitikk. Bladet kommer ut seks ganger årlig, og dekker anlegg for alle idretter, både innen- og utendørs.
Bladet bringer reportasjer fra alle landsdeler, med følgende temaer:
Alle typer idrettshaller og svømmeanlegg

Idrett & Anlegg leses av beslutningstakere og innkjøpere innen norske idrettsråd, idrettslag, kommuner og særforbund.

Frekvens: 4 utgaver pr år

- Idrettsråd - Ledere i idrettslag - Ansatte i kommuner, fylker og stat - Tar i stor grad beslutninger om innkjøp - Stabil lesermasse

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 04.01 26.01
2 29.02 22.03
3 02.05 24.05
4 08.08 30.08
5 03.10 25.10Eventuelle små endringer i utgivelsesplanen kan komme.

Format 4 farger Stående Liggende
2/1 side 25 145
1/1 side 15 945 186x273
1/2 side 10 485 91x273 186x135
1/4 side 6 740 91x135 186x65
1/8 side 4 920
Bakside 19 260 186mm 218mm
Børsen1 3 745
Børsen2 965
Børsen 1 m.logo 4 280
Børsen 2 m.logo 1 285
Nettannonser
Format Pris Periode Størrelse
Toppbanner 10 915 1000x300 pr.mnd.
Skyskraper 4 495 300x600 pr.mnd.
Midtbanner 8 775 1000x300 pr.mnd.
Artikkelboard 6 955 580x400 pr.mnd.Provisjon: 3,0 %
Formidl. godtgjørelse: 2,0 %
Bilag etter avtale.


Bladformat: A4
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 186x273
Papirkvalitet innmat: 100
Papirkvalitet omslag: 150
PDF- format på e-post eller ftp.
Årsabonnement: kr 380,-

Idrett & Anlegg

Grøset herregård

2265 NAMNÅ

Annonseansvarlig

Markus Andresen

Mobil: 91903289

Epost: markus@salgsfabrikken.no

Utgiver

Salgsfabrikken AS