Idrett & Anlegg

Idrett & Anlegg er Norges eneste fagblad om idrettsanlegg og idrettspolitikk. Bladet kommer ut seks ganger årlig, og dekker anlegg for alle idretter, både innen- og utendørs.
Bladet bringer reportasjer fra alle landsdeler, med følgende temaer:
Alle typer idrettshaller og svømmeanlegg

Idrett & Anlegg leses av beslutningstakere og innkjøpere innen norske idrettsråd, idrettslag, kommuner og særforbund.

Opplag: 2 466; Frekvens: 6 utgaver pr år

- Idrettsråd - Ledere i idrettslag - Ansatte i kommuner, fylker og stat - Tar i stor grad beslutninger om innkjøp - Stabil lesermasse

Kontrolleres snarest Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement
Betalt abonnement 2 404 62 2 466
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte
Distribuert i alt 2 404 62 2 466
Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 21.01 10.02
2 16.03 05.04
3 18.05 08.06
4 23.08 12.09
5 26.09 14.10
6 21.11 09.12Eventuelle små endringer i utgivelsesplanen kan komme.

Format 4 farger Stående Liggende
2/1 side 23 500
1/1 side 14 900 186x273
1/2 side 9 800 91x273 186x135
1/4 side 6 300 91x135 186x65
1/8 side 4 600
Bakside 18 000 186mm 218mm
Børsen1 3 500
Børsen2 900
Børsen 1 m.logo 4 000
Børsen 2 m.logo 1 200
Nettannonser
Format Pris Periode Størrelse
Toppbanner 10 200 1000x300 pr.mnd.
Skyskraper 4 200 300x600 pr.mnd.
Midtbanner 8 200 1000x300 pr.mnd.
Artikkelboard 6 500 580x400 pr.mnd.Provisjon: 3,0 %
Formidl. godtgjørelse: 2,0 %
Bilag etter avtale.


Bladformat: A4
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 186x273
Papirkvalitet innmat: 100
Papirkvalitet omslag: 150
PDF- format på e-post eller ftp.
Årsabonnement: kr 380,-

Idrett & Anlegg

Grøset herregård

2265 NAMNÅ

Annonseansvarlig

Barbro Huser Sund

Mobil: 45616437

Epost: barbro@salgsfabrikken.no

Utgiver

Salgsfabrikken AS