Helsefagarbeideren

Helsefagarbeideren er et fagtidsskrift med nyheter og faglig oppdatering innen pleie og omsorg som utgis av yrkesorganisasjonen Helsefagarbeiderforbundet. Vi dekker saker om eldre og funksjonshemmedes helse og livsvilkår, som organisering av helse- og velferdstilbud, tverrfaglig samarbeid, velferdsteknologi, fagutvikling, kosthold og rehabilitering. Vi skriver også om etter- og videreutdanning for helsefagarbeidere, og lønns- og arbeidsvilkår.I tillegg til fire årlige utgaver utgis det også regelmessige temahefter.

Opplag: 14 207; Frekvens: 4 utgaver pr år

Helsefagarbeidere, inkludert hjelpepleiere og omsorgsarbeidere er hovedmålgruppen for Helsefagarbeideren. Fagtidsskriftet leses også av andre yrkesgrupper innen pleie- og omsorgsfeltet. Målgruppen er hovedsakelig ansatt i offentlig sektor, som ved institusjoner for eldre, omsorgsboliger, innen hjemmetjenesten og på sykehus. Helsefagarbeidere er kanskje den yrkesgruppen som har tettest kontakt med pasienter og brukere på arbeidsplassene. Helsefagarbeideren distribueres til alle medlemmer av yrkesorganisasjonen Helsefagarbeidere i Delta, samt til abonnenter.

2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 13 827 13 827
Betalt abonnement 10 10
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 370 370
Distribuert i alt 14 207 14 207
Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 12.01 19.02
2 05.04 21.05
3 09.08 16.09
4 11.10 18.11Avbestillingsfrist 2 uker før materiellfrist.

Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 17 200 194x244 210x260 utf.
Bakside 20 400 210x200
1/2 side 13 200 94x244 194x118
1/3 side 11 000 65x244 194x78
1/4 side 10 000 94x122
1/8 side 7 900 93x55


+ 5 mm skjærekant ved utfallende annonse.
Alle priser er ekskl mva
Materiell sendes til: annonse@salgsfabrikken

Rabatter: Ved avtale om flere annonser i samme blad og/eller flere innrykk, kan rabatt diskuteres.
Pris på bilag avtales. Omkostninger og porto kommer i tillegg.


Bladformat: 210x260
Spaltebredde: 56-86 mm
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 194x244
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: 120 g Soporset premium
Papirkvalitet omslag: 120 g Soporset premium
Årsabonnement: kr 300,- Bestilles hos tidsskriftet.helsefagarbeidere

Utgiver

Helsefagarbeiderforbundet

Trykkeri

Merkur Grafisk AS