Helsefagarbeideren

Helsefagarbeideren er et fagtidsskrift med nyheter og faglig oppdatering innen pleie og omsorg som utgis av yrkesorganisasjonen Helsefagarbeiderforbundet. Vi dekker saker om eldre og funksjonshemmedes helse og livsvilkår, som organisering av helse- og velferdstilbud, tverrfaglig samarbeid, velferdsteknologi, fagutvikling, kosthold og rehabilitering. Vi skriver også om etter- og videreutdanning for helsefagarbeidere, og lønns- og arbeidsvilkår.I tillegg til fire årlige utgaver utgis det også regelmessige temahefter.

Opplag: 12 980; Frekvens: 4 utgaver pr år

Helsefagarbeidere, inkludert hjelpepleiere og omsorgsarbeidere er hovedmålgruppen for Helsefagarbeideren. Fagtidsskriftet leses også av andre yrkesgrupper innen pleie- og omsorgsfeltet. Målgruppen er hovedsakelig ansatt i offentlig sektor, som ved institusjoner for eldre, omsorgsboliger, innen hjemmetjenesten og på sykehus. Helsefagarbeidere er kanskje den yrkesgruppen som har tettest kontakt med pasienter og brukere på arbeidsplassene. Helsefagarbeideren distribueres til alle medlemmer av yrkesorganisasjonen Helsefagarbeidere i Delta, samt til abonnenter.

2. halvår 2021 og 1. halvår 2022 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 12 928 12 928
Betalt abonnement 9 9
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 43 43
Distribuert i alt 12 980 12 980
Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 12.01 20.02
2 13.04 22.05
3 10.08 18.09
4 12.10 20.11Avbestillingsfrist 2 uker før materiellfrist.

Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 16 400 194x244 210x260 utf.
Bakside 19 400 210x200
1/2 side 12 600 94x244 194x118
1/3 side 10 500 65x244 194x78
1/4 side 9 500 94x122


+ 5 mm skjærekant ved utfallende annonse.
Alle priser er ekskl mva
Materiell sendes til: vivian@salgsfabrikken

Rabatter: Ved avtale om flere annonser i samme blad og/eller flere innrykk, kan rabatt diskuteres.
Pris på bilag avtales. Omkostninger og porto kommer i tillegg.


Bladformat: 210x260
Spaltebredde: 56-86 mm
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 194x244
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: 120 g Soporset premium
Papirkvalitet omslag: 120 g Soporset premium
Årsabonnement: kr 300,- Bestilles hos tidsskriftet.helsefagarbeidere

Utgiver

Helsefagarbeiderforbundet

Trykkeri

Merkur Grafisk AS