Salong Hud & velvære

Salong Hud & velvære er et business-to-business magasin – laget ene og alene for salongeiere og -drivere. Vår ambisjon er å inspirere til god salongdrift og informere om aktuelle bransjesaker.

I Salong Hud & velvære treffer du aktive hudpleiebedrifter i hele Norge.

Opplag: 3 144; Frekvens: 4 utgaver pr år

Salongledere i hudpleie- og velværebedrifter. Bladet distribueres også til morgendagens yrkesutøvere, dvs til relevante skoler og utdanningssteder.

2. halvår 2018 og 1. halvår 2019 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 672 672
Betalt abonnement
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 2 472 2 472
Distribuert i alt 3 144 3 144
Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 10.02 03.03
2 12.05 02.06
3 08.09 29.09
4 03.11 24.11Format 4 farger Stående Liggende
2/1 side 31 200 420x297
1/1 side 18 900 210x297
1/2 side 12 300 90x256 185x125
1/4 side 9 500 90x125
2/1 side, 1. oppslag 39 000ANNONSEMATERIELL:Alle priser er eksklusiv mva.
Foretrukket materiell: Høyoppløste pdf-filer.
Vi anbefaler alle annonsører å kontakte vår trykkeriforbindelse for å sikre optimal kvalitet: 07 Media AS ved Dag Bredesen, tlf 90 94 54 83, dag.bredesen@07.no
Provisjon: 10,0 %
Rabatter: Innrømmes ved flere innrykk.
Bilag - løse og faste: Etter avtale.


Bladformat: A4
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 210x297
Byråprovisjonen gjelder ved fullprisinnrykk.

Salong Hud & velvære

Boks 7017 Majorstuen

0306 OSLO

Tlf: 23 08 79 60

Redaktør

Jarl Martin Garder

Mobil: 909 82 301

Epost: jarl@nfvb.no

Utgiver

Norske frisør- og velværebedrifter

Trykkeri

Aksell AS