Bakeri.net

Uavhengig nyhetskanal for norsk baker- og konditorbransje.

Bakeri.net

Postboks 33

6531 AVERØY

Ansvarlig redaktør

Oddbjørn Roksvaag

Mobil: 906 22 158

Epost: oddbjorn@vestvind.no

Annonseansvarlig

Cicilie Øksenvåg Bjørshol

Mobil: 414 54 520

Epost: cicilie@vestvind.no

Utgiver

Vest Vind Media AS