Sko

Skoforlaget as er utgiver av trykksaker for skobransjen, deriblant magasinet SKO. Magasinet SKO utgis på abonnementsbasis til produsenter, leverandører og detaljister i bransjen. En viktig målgruppe er også betjeningen i butikkene, som gjennom bladet kan følge med i trender, materialutvalg, den nyeste statistikken, aktuelle arrangementer og kurstilbud. Magasinet SKO informerer om aktiviteter, personer og bedrifter av interesse for bransjen, innen- og utenlandske messer, skopleie og produksjonsnyheter, omsetningsstatistikk og bransjens utvikling og tilstand.

Opplag: 592; Frekvens: 4 utgaver pr år

Skoforlaget as ble opprettet i januar 2000 i sammenheng med nedleggelse av Skorådet, for å videreføre produksjon av faglig informasjon til bransjen. Selskapet eies av bransjens tre foreninger, detaljistene ved HSH - Seksjon for Mote og Fritid, leverandørene ved Skogrossisters og Agenters Landsforening og produsentene ved Norsk Industri, Teko. Foreningene har representanter i Skoforlagets styre. Magasinet SKO søker å informere bransjen om alt av interesse innen mote, messer, mennesker og bedrifter, produksjonsnyheter, statistikk og bransjens utvikling og tilstand.

Abonnentene er leverandører, detaljister, produsenter, butikkbetjening, skomakere, garvere, leverandører og andre spesielt interesserte.

2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement
Betalt abonnement 433 433
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 159 159
Distribuert i alt 592 592
Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 05.01 16.01
2 28.03 17.04
3 27.06 10.07
4 04.10 16.10Annulasjonsfrist: 14 dager før materiellfrist.

Tema:
Nr 1 Trender for AW 220/21
Nr 2 Sett på ulike messer, AW 2020/21 modeller
Nr 3 Spesialtema relater til detaljhandelen og skobransjen
Nr 4 Trender SS 2021 og messeforberedelser
Nr 5 Messerapporter inn- og utland
Nr 6 Handels- og forbrukerendringer

Format 4 farger Stående Liggende
Forside* 21 900
2/1 side (oppslag) 26 900
1/1 side 15 900 185x260
1/2 side 10 900 90x260 185x126
1/4 side 9 100 185x65


* Forsidestripe (210x60 mm) + hele side 5, eller hele forsiden, merk at bladets logo vil komme over.

ANNONSEMATERIELL
Digitalt, fortrinnsvis PDF-filer klargjort for trykk. Annonser sendes til le@obst.noEventuelle disketter, CD-er, andre lagringsmedier og prøvetrykk sendes til annonseansvarlig: Lars-Erik Obst, Rådyrveien 20, 3032 Drammen
Provisjon: 3,5 %
Rabatter: Mengderabatt: 3-4 annonser: 5% rabatt 5 annonser: 5% rabatt + en gratis annonse i nr 6 (annonsene må bestilles samtidig).

Bilag

Bilagskategori Pris Vekt inntil
Løst 15 900

Plastemballasje kr 3 800,- i tillegg.
Plastemballasje kr 3.800.
Om det er flere bilag, deles kostnadene på de forskjellige bilagene.
Løse bilag sendes til vårt trykkeri, Zoom Grafisk AS, Nedre Eikervei 14, 3045 Drammen.
Forsendelsen merkes: Bilag til SKO


Bladformat: 210x297
Spaltebredde: 42,5
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 185x260
Ferdiggjøring: Stiftet
Papirkvalitet innmat: 115 g Silk
Papirkvalitet omslag: 115 g Silk
Digitalt.
Årsabonnement:Hovedabonnement: kr 765,- Medarbeiderabonnement (krever hovedabonnement): kr 410,-

Annonseansvarlig

Henning Hexeberg

Mobil: 922 66 055

Epost: henning@skoforlaget.no

Utgiver

Skoforlaget as

Trykkeri

Zoom Grafisk AS