Utdanning

Bladet Utdanning er Utdanningsforbundets medlemsblad. Innholdet er faglig og politisk stoff med tilknytning til pedagogikk og skole. Nettstedet utdanningsnytt.no er for alle som er engasjert i utdanning, oppvekst, skolepolitikk og pedagogikk. På utdanningsnytt.no publiseres nyheter innen utdanningssektoren og artikler hentet fra bladet Utdanning og tidsskriftene Første steg, Bedre Skole, Yrke og Spesialpedagogikk. I tillegg består nettstedet av aktelle debattsider og bokomtaler.
Antall lesere: 306 000 (KANTAR Media Fagpresse 2019)
Opplag: 166 133; Frekvens: 11 utgaver pr år

Lærere, skoleledere, studenter, barnehagelærere og styrere i barnehager, rådgivere, spesialpedagoger og andre ansatte i utdanningssektoren i Norge.

2. halvår 2021 og 1. halvår 2022 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 117 508 48 239 165 747
Betalt abonnement 186 186
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 200 200
Distribuert i alt 117 894 48 239 166 133


Antall lesere: 306 000 (KANTAR Media Fagpresse 2019)

Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 14.12 13.01
2 25.01 10.02
3 22.02 10.03
4 22.03 14.04
5 26.04 12.05
6 24.05 09.06
7 28.06 18.08
8 23.08 08.09
9 20.09 06.10
10 18.10 03.11
11 15.11 01.12Leveringsfrist = materiellfrist
Avbestillingsfrist = materiellfrist

Format 4 farger Stående Liggende
Oppslag 68 000 460x297*
1/1 side 48 000 230x297*
1/1 side 48 000 197x265
1/2 side 29 500 96x265 197x130
Spesialplassering:
Side 5 61 000 197x265
Bakside 52 500 230x236*
Stilling/kurs print
1/1 side 20 000 197x265
1/2 side 16 000 96x265
1/4 side 10 000 96x130


* Utfallende: + 5 mm bleed.

Utdanning Eblad:
Alle annonser i bladet Utdanning kan også ses i ebladet  som er den digitale utgaven.
Stillingsannonse print/digital:
1/4 side i Utdanning og stillingsutlysning på Lærerjobb.no kr 14 500

Alle priser er eks mva og forutsetter ferdig materiell i trykkeklar pdf med riktige mål. Avbestillingsfrist = materiellfrist.

Digitale bannerannonserutdanningsnytt.no, lærerjobb.no eller kurs.utdanningsnytt.no,
For digitale annonser på utdanningsnytt.no se medieplan her
Provisjon: 3,5 %
Bilag mottas og distribueres etter avtale. Bilaget blir plastpakket.
Distribusjon: Hele eller deler av opplaget.


Bladformat: 230x297
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 230x297*
Ferdiggjøring: Limfrest
Papirkvalitet innmat: 70 g UPM
Papirkvalitet omslag: 70 g UPM

Originaler eller elektroniske originaler.
Ordinært årsabonnement: kr 700,- Annonsering: Se utdanningsnytt.no

Utgiver

Utdanningsforbundet

Trykkeri

Ålgård Offset AS