Utdanning

Utdanning utgis 11 ganger i året og er Utdanningsforbundets medlemsblad. Bladet dekker hele utdanningsløpet, fra barnehage til høyere utdanning, med reportasjer, nyhetsstoff og debatt. (Se nettside) utdanningsnytt.no
Antall lesere: 271 000 (KANTAR Fagpresse 2023)
Opplag: 163 577; Frekvens: 11 utgaver pr år

Lærere, skoleledere, studenter, barnehagelærere og styrere i barnehager, rådgivere, spesialpedagoger og andre ansatte i utdanningssektoren i Norge.

2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 110 239 52 977 163 216
Betalt abonnement 160 1 161
Løssalg
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 200 200
Distribuert i alt 110 599 52 978 163 577


Antall lesere: 271 000 (KANTAR Fagpresse 2023)

Leserdokumentasjon: Ja

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 13.12 12.01
2 24.01 09.02
3 21.02 08.03
4 20.03 12.04
5 24.04 10.05
6 22.05 07.06
7 26.06 16.08
8 21.08 06.09
9 18.08 04.10
10 16.10 01.11
11 20.11 06.12Format 4 farger Stående Liggende
Oppslag 68 000 460x297*
1/1 side 48 000 230x297*
1/1 side 48 000 197x265
1/2 side 29 500 96x265 197x130
Spesialplassering:
Side 5 61 000 197x265
Bakside 52 500 230x236*
Stilling/kurs print
1/1 side 20 000 197x265
1/2 side 16 000 96x265
1/4 side 10 000 96x130


Innholdsmarkedsfrøing:
Samme mål og priser som øvrige annonser. Innholdet må godkjennes av utgiver før publisering, og merkes “ANNONSE”.

Alle annonser vises i e-bladet og lenkes til annonsørens nettside.
Banner e-bladvarsel: 8 000,-
Utgis på tirsdag i utgivelsesuken
Format: 800x200 px/jpg-fil/maks 200 kb

Provisjon: 3,5 %
Bilag mottas og distribueres etter avtale. Bilaget blir plastpakket.


Bladformat: 230x297
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 230x297*
Ferdiggjøring: Limfrest
Papirkvalitet innmat: 70 g UPM
Papirkvalitet omslag: 70 g UPM

Originaler eller elektroniske originaler.
Ord. årsabonnement: kr 700,-  Les om våre abonnement: utdanningsnytt.no/abonnement

Annonseansvarlig

Hege Stensbak

Mobil: 98400131

Epost: utdanning@hsmedia.no

Annonseansvarlig stilling

Mattis Sorknes

Mobil: 97419610

Epost: utdanning@hsmedia.no

Utgiver

Utdanningsforbundet

Trykkeri

Ålgård Offset AS