Arbeidsliv i Norden

Arbeidsliv i Norden er nyhetsmediet for dem som styrer, utvikler og studerer arbeidslivet i de nordiske landene. Vi gir innsikt i det som skjer; trendene og politikken. Her finner du nyheter og fakta, analyser, kommentarer og debatt, men også fortellinger fra arbeidslivet. Arbeidsliv i Norden er nettbasert og utgir 9 nyhetsbrev i året.

De som styrer, utvikler og studerer arbeidslivet i de nordiske landene.
Partene i arbeidslivet, ansatte i departementer og direktorater som NAV, Arbeidstilsynet. Personer med interesse for arbeid og velferd, utdanning, kultur, inkluderings- og likestillingsspørsmål i et nordisk perspektiv, forskere, studenter og journalister Under andre opplysninger kan det stå: nettavisene Arbeidsliv i Norden (www.arbeidslivinorden.org) og den engelske Nordic Labour Journal (www.nordiclabourjournal.org) utgis av Arbeidsforskningsinstituttet ved Høyskolen i Oslo og Akershus på oppdrag fra Nordisk ministerråd.

Arbeidsliv i Norden

Boks 4 St. Olavs plass

0130 OSLO

Tlf: 957 77 141

Ansvarlig redaktør

Björn Lindahl

Tlf: 957 77 141

Epost: blindahl@online.no

Utgiver

Arbeidsforskningsinstituttet