Magasinet Veien

Budbæreren er en digital nettavis som dekker det som skjer innen kirkeliv i Norge og internasjonalt, med hovedvekt på Den Evangelisk Lutherske Frikirkes arbeid. Gjennom reportasjer, intervjuer, kommentarer og debatt gir den et nært og aktuelt bilde av det som skjer innen dette området. www.budbareren.no er det viktigste bindeleddet mellom frikirkens 82 menigheter og over 20 000 medlemmer i Norge.

Budbæreren henvender seg til medlemmer av Den Evangelisk Lutherske Frikirke og andre interesserte.

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 - -
2 - -
3 - -
4 - -
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
10 - -


Avbestillingsfrist: 3 uker

Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side


Spesialformat:
Budbæreren kan ta inn annonser utenfor det faste oppsettet. Da er spaltebredden 53 mm, spaltemillimeterprisen kr 8,50

Fargetillegg:
Fargetillegg for alle annonser er 10% pr farge. En annonse i fire farger får dermed et tillegg på 30%.

Innstikk: kr 4500,- pluss ekstra portokostnader.


Ferdiggjøring: Stiftet
Årsabonnement kr 490,- Studentabonnement kr 250,-

Magasinet Veien

Boks 6702 St. Olavs plass

0129 OSLO

Tlf: 22 74 86 00

Utgiver

Den Evangelisk Lutherske Frikirke