Apollon

Apollon er et tidsskrift for formidling av forskning fra Universitetet i Oslo. Magasinet skal speile bredden i hele institusjonens vitenskapelige virksomhet på en populærvitenskapelig måte.

Frekvens: 4 utgaver pr år

Ansatte i universitet/høyskoler, lærere, studenter, elever videregående skole, beslutningstakere, politikere, media og et allment forskningsinteressert publikum.

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 - 03.02
2 - 05.05
3 - 25.08
4 - 03.11Utgivelsesdatoene er ca.


Bladformat: 210x277
Abonnement: Gratis

Apollon

Boks 1076 Blindern

0316 OSLO

Tlf: 22 85 41 33

Utgiver

Universitetet i Oslo

Trykkeri

Aksell AS