Billedkunst

Billedkunst er Norges ledende fagblad innen kunstfeltet, og skal være et kunstfaglig og kunstpolitisk referansepunkt i norsk kunstliv. Billedkunst tilbyr innsikt og nye perspektiver på billedkunstfeltet gjennom kunstnerintervjuer, kritikk, essay og ikke minst bilder. Bladet utgis av fagorganisasjonen Norske Billedkunstnere, men er redaksjonelt uavhengig.

Opplag: 3 807; Frekvens: 4 utgaver pr år

Medlemmer av Norske Billedkunstnere.
Billedkunstnere og kunststudenter.
Ansatte ved gallerier, museer, kunstskoler, formidling.
Kunstpolitikere og administratorer. Media.
Kunstinteressert allmennhet.

2. halvår 2022 og 1. halvår 2023 Trykket Digital Totalt
Foreningsabonnement 3 371 3 371
Betalt abonnement 213 213
Løssalg 78 78
Rabattert abonnement (over 50% rabatt)
Regelmessig gratis distribuerte 145 145
Distribuert i alt 3 807 3 807
Leserdokumentasjon: Nei

Nr. Materiellfrist Utgivelse
#1 13.02 10.02
#2 05.06 21.06
#3 21.08 08.09
#4 13.11 30.11Bestillingsfrist annonser: Helst 3 uker før utgivelse, senest iht. materiellfrist.
Lanseringer følger som regel utgivelsene. * Abonnenter mottar bladet fra og med utgivelsesdato. I løssalg noe senere. Datoer mv. er med forbehold om justeringer. Detaljer og oppdatert informasjon er til enhver tid påwww.norskebilledkunstnere.no/billedkunst/annonser/

Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 12 000 148x225
1/2 side 8 000 72x225 148x110,5
1/4 side 5 500 72x110,5
1/8 side 3 500 72x53,25


Det kan bli endringer i formatet. For oppdatert informasjon, se www.norskebilledkunstnere.no/billedkunst/annonser/

Materiell mottas som PDF. Vi kan være behjelpelig med å sette opp annonser mot et tillegg på kr 1 000,-.
For kjøp av annonser, kontakt Siri Hermansen tlf. 95 27 04 27, annonse@billedkunst.no


Bladformat: 170x240
Satsflate: 148x225
(Kutt satsflate)
Årsabonnement: Innland kr 400,- Utland kr 550,- Student: kr 250,-/350,- Løssalg kr 149,-

Utgiver

Norske Billedkunstnere

Trykkeri

Nilz & Otto Grafisk AS