Maritim Logg

Maritim Logg utgis og finansieres av sjømannsorganisasjonene på Maritimt Hus: Det norske maskinistforbund (Dnmf), Norsk Sjømannsforbund (NSF) og Norsk Sjøoffisersforbund (NSOF).

Maritim Logg så dagens lys i 2008. Da valgte sjømannsorganisasjonene å legge samme de tre bladene Sjøoffiseren (Norsk Sjøoffisersforbund), Norsk Maskin-Tidende (Det norske maskinistforbund) og Loggen (Norsk Sjømannsforbund).

Maritim Logg skal være et fagblad og medlemsblad for de tre utgiverorganisasjonene og skal ha fokus på det som skjer i og rundt de tre sjømannsorganisasjonene, deres politikk og strategi og hvordan den settes ut i livet. Og da snakker vi om et bredt nedslagsfelt som aktuelle saker om norsk skipsfart, maritim politikk, den brede maritime klynge og utvikling innenfor disse områdene. I vår journalistikk har vi fokus på blant annet arbeidshverdagen om bord, lønnsvilkår og arbeidsmiljø.

Redaksjonelt har vi en åpen og kritisk linje, og arbeider etter retningslinjene i Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten.

Frekvens: 8 utgaver pr år

Leserne er først og fremst medlemmene i de tre organisasjonene. Magasinet henvender seg også til arbeidsgiversiden, Storting, regjering og de maritime miljøene i Norge.

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 18.01 08.02
2 22.02 14.03
3 18.03 13.05
4 23.05 13.06
5 22.08 12.09
6 26.09 17.10
7 31.10 21.11
8 05.12 27.12


Avbestillingsfrist: 1 uker
Distribusjonstiden kan variere noe, avhengig av hvor i landet abonnenten bor.
Stillingsannonser bør ha søknadsfrist tidligst en uke etter utgivelsesdato.
Avbestillingsfrist:
En uke før materiellfrist. Reklamasjonsretten bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes. Reklamasjoner, rettelser og stoppordre må gis skriftlig

Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 18 000 216X285
1/2 side 12 000 189X123
1/4 side 8 000 189X60
Stillingsannonser
1/1 side 9 900
1/2 side 5 900
1/4 side 3 900Provisjon: 3,5 %


Bladformat: 216X285
Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 216X285

Maritim Logg

Postboks 2000, Vika

0125 OSLO

Tlf: 24148370

Ansvarlig redaktør

Jogvan H. Gardar

Mobil: 907 00 926

Epost: jhg@dnmf.no

Redaktør

Nils Ragnar Løvhaug

Mobil: 90753751

Epost: nrl@nsof.no

Utgiver

NSOF, NSF og DNMF

Trykkeri

Ålgård Offset AS