Norsk tidsskrift for logopedi

Norsk tidsskrift for logopedi ønsker å presentere artikler og debattinnlegg som er relatert til det logopediske fagfeltet. Tidsskriftet fungerer som meldingsblad for alle medlemmer av Norsk logopedlag, og for å kunne presentere bredden i feltet er vi avhengig av bidrag fra medlemmene. Vi er åpne for ulike faglige standpunkt. Meningsytringene som kommer frem i de ulike innleggene står dermed for forfatterens egen regning – og deles ikke automatisk av redaksjonen. Videre er bidragsytere ansvarlig for innholdet i sine bidrag. Redaksjonen forbeholder seg retten til å bestemme utgivelsesdato for innlevert manuskript. Hvert nummer vil bli publisert på Norsk logopedlags internettside.
Redaksjonen er svært glad for at du vil skrive i Norsk tidsskrift for logopedi. Hvis du følger noen praktiske og tekniske råd, sparer du redaksjonen for mye arbeid.

Nr. Materiellfrist Utgivelse
1 01.02 01.03
2 01.05 01.06
3 01.09 01.10
4 01.11 01.12Format 4 farger Stående Liggende
1/1 side 3 900 183x0
1/2 side 2 400 183x109
1/4 side 1 700 183x53,5 90,5x109


Grafisk formgiver kan være behjelpelig med utforming av annonsens utseende (faktureres separat).

Rabatter: 10 % rabatt for fire annonser på rad som bestilles samtidig. Annonser fra regionslag i NLL er gratis.


Satsflate: 183x0

Norsk tidsskrift for logopedi

Annonseansvarlig

Christiane Lingås Haukedal

Epost: annonsentl@gmail.com

Utgiver

Norsk Logopedlag

Trykkeri

Lura Trykkeri AS