Skip to content

0538

Grav24 er nettmagasinet for hele gravferdssektoren. Vi dekker alle fra begravelsesbyrå til gravplassforvaltning, fra landskapsarkitekter til utstyrsleverandører. Med store og små nyheter, lengre reportasjer og portrettintervju, skal Grav24 speile hele landets gravferdssektor.

0537

Idrett & Anlegg er Norges eneste fagblad om idrettsanlegg og idrettspolitikk. Bladet kommer ut seks ganger årlig, og dekker anlegg for alle idretter, både innen- og utendørs.
Bladet bringer reportasjer fra alle landsdeler, med følgende temaer:
Alle typer idrettshaller og svømmeanlegg

Idrett & Anlegg leses av beslutningstakere og innkjøpere innen norske idrettsråd, idrettslag, kommuner og særforbund.

Frekvens: 6 utgaver pr år

0506

Brennaktuelt.no er en nettavis som gis ut av Brannfaglig Fellesorganisasjon (BFO). Medlemmer i BFO er leverandører av produkter og tjenester innenfor brannfaget. Organisasjonen har som formål å skape gode rammebetingelser for aktørene i bransjen for å oppnå bedre brannvern for liv, miljø og verdier. Brennaktuelt.no skal på et fritt og uavhengig grunnlag sette søkelys på det som skjer i brannbransjen og innenfor brannfaget.

0459

Moderne Transport fikk kontoradresse hos forlaget Bjørgu i 1992 og ble heleid selskap i 1994. Men bladet ble født i 1968 og kunne i mars 2008 feire 40 år. I den anledning kom Moderne Transport ut i en ny og mer tidsriktig uniform på 116 sider. Samtidig med den kosmetiske forandringen, gjennomgikk vi også en prosess om innhold, lesergrupper, dekningsområde, og måten å formulere oss på. I gamle dager, omtrent da Moderne Transport så dagens lys, var det knapt noen som visste hva ordet logistikk betydde. Den gang het det kun Transport.
Antall lesere: 14 000 (KANTAR Fagpresse 2022)
Opplag: 3 812; Frekvens: 10 utgaver pr år

0460

Anlegg&Transport så dagens lys i september 1984. A&T er et frittstående fagtidsskrift for anleggs- og transportnæringen og kommer ut 11 ganger i året. Vår målsetting er at vi med aktivt redaksjonelt arbeid skal holde næringenes utøvere oppdatert om nasjonal og internasjonal utvikling. Det gjelder marked, menneskene i næringene og spesielt den tekniske utviklingen innen maskin-, lastebil/varebil- og transportteknikk.

Anlegg&Transport er landets ledende anleggstidsskrift, også kjent for sine grundige biltester og reportasjer.

Mellom utgavene av bladet kan du holde deg oppdatert på det som skjer i bransjen på nettstedet at.no.
Antall lesere: 26 000 (KANTAR Fagpresse 2022)
Opplag: 5 212; Frekvens: 11 utgaver pr år

0450

Blikkenslageren er et fagblad som skal inspirere, engasjere og informere blikkenslagere og andre som jobber innenfor ventilasjon, tak og fasade. I bladet kan du lese om verktøy, teknologi, materialer, innovasjon, nyheter, bedrifter, personer i bransjen, prosjekter og leverandører. I tillegg vil bladet ha markedsplass, aktivitetskalender og informasjon fra bransjeforeningen.

Redaksjonen er i tett dialog med de ulike aktørene innen bransjen for å lage et fagblad for hele bransjen, og vi ønsker hele tiden innspill fra leserne av bladet.

Vi bruker aktivt gjesteskribenter fra lendende fagmiljøer i Norge.
Antall lesere: 5 000 (Kantar Media Fagpresse 2018)
Opplag: 1 575; Frekvens: 7 utgaver pr år

0390

VVS aktuelt henvender seg primært til fagfolk gjennom Norges største fagblad innen VVS og VA-bransjen. Ingen andre kan vise til samme bredde som oss med sanitær, ventilasjon/inneklima, byggautomasjon, varme og energi, vann og avløp i tillegg til generelle reportasjer og artikler. Daglige oppdateringer sørger for å holde våre lesere oppdatert via våre hjemmesider www.vvsaktuelt.no Vi når også sluttbrukerne gjennom nettportalen www.badogbolig.no, som har over 6.000 unike lesere hver uke. Dine kunder er våre lesere, på papir og nett. Redaksjonen i VVS aktuelt skal være etterrettelig og saklig, informativ og kritisk. Vi vil først og fremst være troverdig.
Antall lesere: 10 000 (Kantar Media Fagpresse 2018)
Opplag: 6 713

0340

Brannmannen er et fagtidsskrift primært rettet mot brann- og redningspersonell. Bladet har som mål å formidle kunnskap, erfaringer og informasjon om spesielle branner og ulykker, om nytt utstyr og materiell, om rammebetingelsene for brann- og redningstjenesten samt skape debatt. Brannmannen skal også bidra til å holde myndighetene og beslutningstagere informert om brann- og redningstjenestens virke. Bladet produseres av brannmenn.

Opplag: 6 232; Frekvens: 6 utgaver pr år

0305

Renholdsnytt er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profesjonelle renholdsbransjen. Våre lesere jobber både i det private næringslivet og i det offentlige. Bladet bringer artikler om moderne renholdsmetoder, utrustning, trend/utvikling, konsepter og praktisk drift. Bransjenytt og produktnyheter vies stor oppmerksomhet. Renholdsnytt samarbeider med Renholdsprodukters Leverandørforening (RELE) og Norsk Forening for Service og Renhold (NFSR).
Renholdsnytt redigeres etter Vær varsom-plakaten og Redaktør-plakaten.

Opplag: 1 922; Frekvens: 6 utgaver pr år

0268

Gravplassen kan se tilbake på 50 år som fagblad innenfor en spennende sektor. Det første nummeret så dagens lys i 1969, den gang med navnet Kirkegårdskultur. Senere ble navnet endret til Kirkegården fram til 2017. I dag er navnet fagbladet Gravplassen.Bladet henvender seg til fagutøvere i forvaltningsapparatet knyttet til drift av norske gravplasser, med hovedvekt på medlemmene i Norsk forening for gravplasskultur. Bladet retter seg mot fagets utøvere i form av praktiske artikler knyttet til driften av det helhetlige gravplassanlegget, fra pleie, anlegg og formgivning til mer praktisk orientert teknologi og metodeverk knyttet til gravferden, krematorieteknikk med videre.

Opplag: 1 040; Frekvens: 4 utgaver pr år

Tilbake til toppen