Skip to content

0543

Utdanningsnytt.no er et nettsted som leverer nyhetsstoff, reportasjer og debatt fra utdanningssektoren. I tillegg til reportasjer og stoff fra fagbladene Utdanning, Spesialpedagogikk, Bedre skole, Første steg og Yrke.

0536

Lektorbladet er Norsk Lektorlags tidsskrift for fag, kultur og utdanning.

Frekvens: 6 utgaver pr år

0535

Frittstående vitenskapelig tidsskrift. Formålet er kunnskapsutvikling og formidling om hvordan styre, utvikle og organisere offentlig virksomhet. Tidsskriftet har fagfellevurderte artikler, men kan også ta inn andre relevante artikler og faglige kommentarer.

Opplag: 6 700;

0493

Kjemi er Norges eneste kjemitidsskrift som dekker hele fagfeltet.
Tidsskriftets formål er å gi faglig orientering om tekniske, industrielle og vitenskaplige emner, og å virke som et bindeledd mellom personer og bedrifter som har tidsskriftets målgruppe som fagområde.
Kjemi er organ for medlemmer av Norsk Kjemisk Selskap og kjemiingeniører tilsluttet TEKNA (tidligere NIF) og Norges Ingeniørorganisasjon NITO.

Opplag: 1 517; Frekvens: 6 utgaver pr år

0469

Arbeidsliv i Norden er nyhetsmediet for dem som styrer, utvikler og studerer arbeidslivet i de nordiske landene. Vi gir innsikt i det som skjer; trendene og politikken. Her finner du nyheter og fakta, analyser, kommentarer og debatt, men også fortellinger fra arbeidslivet. Arbeidsliv i Norden er nettbasert og utgir 9 nyhetsbrev i året.

0457

Kildens nyhetsmagasin formidler kjønnsforskning, kjønnsperspektiver i forskning og forskning på kjønnsbalanse i forskningssystemet. Dette er forskning som ofte sees i sammenheng med andre forhold som etnisitet, LHBTIQ, klasse og funksjonsnedsettelse med mer. Magasinet formidler også nyheter om kjønn og likestilling som har relevans for forskningsmiljøene, nyheter hvor forskere har viktige bidrag i samfunnsdebatten og nyheter om bruk av forskningen. Nyhetsmagasinet er medlem av Fagpressen og følger redaktørplakaten.

Magasinet henvender seg til studenter, forskere, politikere og byråkrater og alle andre som er opptatt av, og vil vite mer om, kjønn og likestilling. Lurer du på hva kjønnsforskning er, kan du finner mer informasjon her: hva-er-kjonnsforskning0448

Panorama ønsker å synliggjøre høgskolens virksomhet og legge til rette for fri debatt.

0434

«Ny innsikt. Hver dag».

Vinner av Fagpresseprisen 2014: Uavhengig nettavis for ansatte og studenter i høyere utdanning, samt andre som er interessert i universitets-, høgskole- og forskningsspørsmål. Avisen ble lansert 22. april 2013 og oppdateres daglig.

Avisen skal i sin dekning tilstrebe en kritisk og seriøs journalistikk, i tråd med den frie presses idealer, samt stimulere til meningsutveksling og faglig debatt.

0430

I skolen er organ for Skolenes landsforbund (SL), som er LO-forbundet for skoleansatte. Målet med bladet er å holde medlemmene informert om virksomheten i forbundet, ivareta deres interesser ved å belyse situasjonen deres i arbeidslivet og samfunnet for øvrig, samt å bidra til debatten rundt forbundets hovedstrategier. Bladet skal ta opp og belyse viktige samfunnspolitiske spørsmål.

Opplag: 7 804; Frekvens: 9 utgaver pr år

0425

SYNKRON utgis av Fleksibel utdanning Norge (FuN). Magasinet formidler stoff om nettstudier og fleksible læringsformer. Synkron dekker både pedagogikk og teknologi.
Vi har som mål å gi plass til aktuelle problemstillinger, nyvinninger og meningsbrytninger. Mye vil ha norsk fortegn, men vi legger også vekt på å få med europeiske og internasjonale erfaringer på feltet.

Frekvens: 2 utgaver pr år

Tilbake til toppen