Skip to content

0518

Bladet henvender seg til ansatte i norsk luftfart.

Frekvens: 4 utgaver pr år

0472

Ambulanseforum er et nasjonalt fagtidsskrift for ambulanse-, medisinsk nødmeldetjeneste og redningstjenesten i Norge. Tidsskriftet har siden starten i 1975 hatt som misjon å styrke prehospital akuttmedisin i Norge og dele livreddende kunnskap. Ambulanseforum skal holde prehospitalt personell orientert og ta debatter om faglige utviklingstrekk, utdanning, politiske prosesser og nyheter gjennom aktualitetssaker, fag- og forskningsartikler, intervjuer, reportasjer, portretter, innlegg, bokomtaler, notiser med mer. I tillegg legger vi ut nyheter og medieklipp påambulanseforum.no daglig. Ambulanseforum skal også holde det norske samfunn orientert om ambulanse- og redningstjenestens arbeid og utvikling. Vi følger Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk, og kommer ut med fem eller seks utgaver i året. Ambulanseforum eies av Norges Røde Kors, Stiftelsen Norsk Luftambulanse og Norges Ambulanseforbund.

0459

Moderne Transport fikk kontoradresse hos forlaget Bjørgu i 1992 og ble heleid selskap i 1994. Men bladet ble født i 1968 og kunne i mars 2008 feire 40 år. I den anledning kom Moderne Transport ut i en ny og mer tidsriktig uniform på 116 sider. Samtidig med den kosmetiske forandringen, gjennomgikk vi også en prosess om innhold, lesergrupper, dekningsområde, og måten å formulere oss på. I gamle dager, omtrent da Moderne Transport så dagens lys, var det knapt noen som visste hva ordet logistikk betydde. Den gang het det kun Transport.
Antall lesere: 14 000 (KANTAR Fagpresse 2022)
Opplag: 3 996; Frekvens: 10 utgaver pr år

0460

Anlegg&Transport så dagens lys i september 1984. A&T er et frittstående fagtidsskrift for anleggs- og transportnæringen og kommer ut 11 ganger i året. Vår målsetting er at vi med aktivt redaksjonelt arbeid skal holde næringenes utøvere oppdatert om nasjonal og internasjonal utvikling. Det gjelder marked, menneskene i næringene og spesielt den tekniske utviklingen innen maskin-, lastebil/varebil- og transportteknikk.

Anlegg&Transport er landets ledende anleggstidsskrift, også kjent for sine grundige biltester og reportasjer.

Mellom utgavene av bladet kan du holde deg oppdatert på det som skjer i bransjen på nettstedet at.no.
Antall lesere: 26 000 (KANTAR Fagpresse 2022)
Opplag: 6 316; Frekvens: 11 utgaver pr år

0429

Flynytt utgis av Norges Luftsportforbund – Motorflyseksjonen og er Norges største luftfarts- og luftsportstidsskrift. Bladet fremmer interessen for flyging og luftsport, med særlig vekt på allmennflyging, flyklubber og andre nært tilknyttede miljøer og organisasjoner. Bladet dekker også andre luftsportsgrener. Flynytt distribueres til abonnenter og gjennom løssalg.

Opplag: 3 949; Frekvens: 6 utgaver pr år

0018

Yrkestrafikk ble etablert som Bussen i 1956, og er Yrkestrafikkforbundets (tidl. Norsk Rutebilarbeiderforbund) fagtidsskrift. Yrkestrafikkforbundet er medlem av Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS).

Bladets funksjon er å holde medlemmer og andre interesserte ajour med rammebetingelsene for næringen og konsekvenser for arbeidstakerne. Bladet tar opp spørsmål som vedrører medlemmenes arbeidsmiljø og forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker innen gods- og persontransport og terminalarbeid. Det gis også dekning av organisasjonsvirksomhet sentralt og lokalt. Yrkestrafikk skal også holde offentlige myndigheter og andre orientert om Yrkestrafikkforbundets og medlemmenes syn på arbeidsgiver- og arbeidstakerspørsmål, og på næringspolitiske spørsmål. Bladet omtaler også endel tekniske nyheter omkring busser, lastebiler og utstyr.

Opplag: 12 433; Frekvens: 6 utgaver pr år

Tilbake til toppen