Skip to content

0447

Psykologisk.no tar mål av seg å være psykologiens dagsavis. Avisen skal være nyhetsledende i Norge på psykologi, og bidra til økt psykologisk innsikt.
Vi skal dyrke nysgjerrigheten om mennesket og psykologi – det vitenskapelige studiet av atferd og mentale prosesser. Det er tanken bak Psykologisk.no.
Vi er her for deg som er psykologi-interessert. Vi ønsker å dele kunnskap, vise frem hva som skjer i psykologien, løfte frem mennesker og skape muligheter.
Med omslag 80 000 besøkende i uken har bransjeavisen Psykologisk.no etablert seg som Norges viktigste møteplass i psykologi.
Vi er et redaksjonelt uavhengig organ og arbeider etter Redaktør­plakaten, Vær Varsom-plakaten og Lov om redaksjonell uavhengighet og ansvar i redaktørstyrte journalistiske medier (medieansvarsloven).
Psykologisk.no er medlem av Mediebedriftenes Landsforening, Fagpressen og Stortingets presselosje.

0531

Dagens Medisin utgir papir- og nettavis, produserer DMTV – samt avholder fysiske og digitale fagseminarer for helsetjenesten (DM Arena). I tillegg utgir vi nyhetsbrevet Dagens Medisin Pharma, som retter seg mot legemiddel og- apotekbransjen. Sammen med Norsk Helseinformatikk (NHI) er Dagens Medisin en del av Bonnier Healthcare Norway.

Opplag: 8 583; Frekvens: 16 utgaver pr år

0516

Bladet henvender seg til ansatte i tannklinikker og spesielt til tannhelsesekretærer.

Frekvens: 4 utgaver pr år

0500

Vernepleieren er et fagtidsskrift med faglig oppdatering, og fokus på vernepleierfaget. Vi dekker saker innenfor de fagområdene der vernepleiere jobber. Vi har fokus på grunnutdanningen til vernepleiere. Vi skriver også om etter- og videreutdanning for vernepleiere. I tillegg skriver vi om lønns- og arbeidsvilkår.

Vernepleieren vil inspirere og motivere. Vi har et kritisk blikk på rammebetingelsene for pleie- og omsorgsfeltet og på vernepleieres arbeidsvilkår.

Med fagartikler går vi dybden og oppmuntrer til faglig utvikling.

Frekvens: 2 utgaver pr år

0496

NHI.no er en helseportal med informasjon om sykdom, symptomer, undersøkelser, behandling, førstehjelp, trygdemedisin, rus, helse, kropp, trening, graviditet, quiz, nyheter og intervju.

NHI.no publiseres av Norsk Helseinformatikk AS, som også er utgiver av Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL). NEL er et medisinsk oppslagsverk som benyttes av alle norske allmennleger.


Norsk Helseinformatikk har en redaksjon bestående av fem leger, en sykepleier og to helsejournalister. Et fagnettverk av spesialister, som er leger og akademikere, er med og kvalitetssikrer innholdet.

NHI.no besøkes av mer enn 450 000 hver uke, og er med dette Norges største helsenettside.


NHI.no er delt i to seksjoner; En som er åpen for alle og en for helsepersonell.

NHI.no for alle – 315 000 besøkende hver uke

NHI.no PRO for helsepersonell – 135 000 besøkende hver uke

Denne segmenteringen gir muligheter for å målrette annonsene mot de ulike gruppene, og gir også muligheter for å reklamere for reseptbelagte legemidler.

Høy troverdighet, faglig tyngde og seriøsitet er vår høyeste prioritet.

0495

Norsk Lymfødemforening ble stiftet 28. oktober 1986 som en landsomfattende interesseorganisasjon, og ble bygget opp av lokale lymfødemforeninger over hele landet. NLLF (Norsk lymfødem og lipødemforbund) har som målsetting å utøve rådgivende, opplysende og hjelpende virksomhet overfor alle med lymfødem, lipødem samt pårørende. NLLF søker å spre kunnskap om begge lidelser og konsekvensene av dette til politikere, helsemyndigheter og i samfunnet generelt, for derved å bidra til best mulig behandling og økt satsing på fagområdene.
NLLFS fagblad Lymfeposten kommer ut fire ganger i året – med reportasjer og fagstoff. Bidragsytere er fag- og helsepersonell fra inn og utland. Lymfeposten følger også nasjonal og internasjonal forskning.
NLLF har egen ungdomsorganisasjon – NLLF Ung. Bladet har i 2023 35 års jubileum

Frekvens: 4 utgaver pr år

0451

Sinn og samfunn utgis av Mental Helse og er et redaksjonelt uavhengig fagblad som redigeres etter redaktørplakaten. Bladet kommer ut fire ganger i året. Her finner du kritisk journalistikk om psykisk helse, forebygging og behandling, debattinnlegg, bokanmeldelser samt lesernes egne fortellinger fra livet med psykiske utfordringer, som pårørende eller som behandler.

Opplag: 7 851; Frekvens: 4 utgaver pr år

0442

Fagbladet Fotterapeuten dekker fag- og produktrelaterte nyheter, utdannelse og saker generelt knyttet til fothelse. Som organ for Fotterapeutforbundet skriver vi også om aktiviteter og politiske saker i forbundet. Fotterapeuten har som oppgave å sette medlemmenes interesser i alle faglige spørsmål på dagsorden, i og utenfor forbundet. Bladet skal gi uavhengig og allsidig informasjon om medlemmenes interessefelt, inspirere til bredde og engasjement i den faglige debatt, sette søkelys på utdanningspolitikk og utdanningens rolle i samfunnet, og arbeide for å skape forståelse for utdanningens betydning.

Opplag: 1 050; Frekvens: 4 utgaver pr år

0438

Hud & Helse er medlemsbladet til Psoriasis- og eksemforbundet. Bladet dekker først og fremst nyheter og aktuelt stoff om diagnosene psoriasis, psoriasisartritt, atopisk eksem, hidradenitis suppurativa (HS) og kronisk urtikaria (elveblest).


Magasinet inneholder fagartikler, reportasjer, faste spalter og nyhetssaker om forskning, forebygging, behandling og mestring av en kronisk hudsykdom. Du kan også lese artikler om organisasjonen, interessepolitiske saker, og du møter mennesker som lever med ulike typer hudsykdommer og psoriasisartritt. Dessuten inneholder magasinet saker der hudspesialister, revmatologer, andre relevante fagpersoner og politiske beslutningstakere kommer til orde.


Bladet har også egne sider for ungdomsorganisasjonen Psoriasis- og eksemforbundet ung (PEF-ung).

Opplag: 4 327; Frekvens: 4 utgaver pr år

Tilbake til toppen