Skip to content

0545

Tidsskriftet Musikkterapi trykkes to ganger i året, og sendes ut til abonnenter og medlemmer av Norsk Forening for Musikkterapi, som er utgiver.

Tidsskriftet inneholder et mangfold av ulike sjangre, som vitenskapelige artikler, fagartikler, metodisk stoff, debatter, rapporter, intervjuer, bokanmeldelser, stillingsannonser, og medlemsinformasjon fra foreningen.
Tidsskriftet fremmer saker av interesse og betydning for musikkterapeuter, musikkterapistudenter og for musikkterapien forstått som profesjon, fag og felt. Tidsskriftet har forskende og praktiserende musikkterapeuter og musikkterapistudenter som sin største leserkrets. I tillegg vil vi nå alle som er interessert i musikkterapi og mer overordnede sammenhenger mellom musikk og helse, og arbeider for å legge til rette for videre faglig utvikling gjennom forskning, nyhetssaker og debattstoff.

0531

Dagens Medisin utgir papir- og nettavis, produserer DMTV – samt avholder fysiske og digitale fagseminarer for helsetjenesten (DM Arena). I tillegg utgir vi nyhetsbrevet Dagens Medisin Pharma, som retter seg mot legemiddel og- apotekbransjen. Sammen med Norsk Helseinformatikk (NHI) er Dagens Medisin en del av Bonnier Healthcare Norway.

Opplag: 7 688; Frekvens: 16 utgaver pr år

0516

Bladet henvender seg til ansatte i tannklinikker og spesielt til tannhelsesekretærer. På tannklinikken er det tannhelsesekretæren som står for innkjøp av utstyr og forbruksmateriell. Bladet er derfor en viktig annonsekanal for å treffe denne gruppen beslutningstakere.

Opplag: 2 315; Frekvens: 4 utgaver pr år

0515

Apotekteknikeren – etablert 1937 – er et faglig organ for FarmasiForbundet. Bladet har som formål å holde apotekteknikerne, som er den største arbeidsgruppen i apotek, best mulig orientert. Det legges stor vekt på løpende orientering om det som skjer innen bransjen. Man anser det som meget viktig at apotekteknikerne, som betjener apotekets kunder, får løpende opplysninger og informasjon om nye produkter.

Opplag: 3 750; Frekvens: 4 utgaver pr år

0514

Seksualitet24 er et uavhengig nettsted som har som formål å fremme sunn og positiv seksualitet, seksuell helse, kroppspositivisme og kunnskap og kompetanse rundt kjønn, seksualitet og mellommenneskelige relasjoner.


Nettstedet skal gjennom egne artikler og lenker til andre tekster på nettet være en kilde til kunnskap og inspirasjon for alle som vil utforske, utfordre, utvikle og uten skam nyte sin egen og andres seksualitet.


I dette arbeidet ønsker vi også å fremme begrep og holdninger som seksuell folkeskikk, gjensidig respekt og likestilling.

Seksualiteten er en viktig del av det å være menneske, men vi mener at det skal være opp til hver enkelt å velge hvor stor del av hverdagen man ønsker at dette naturgitte aktivumet skal være.

Vi tar mål av oss å være en nettside med tekst og bilder som uten problemer kan hentes fram på kontoret eller som for eksempel foreldre og unge kan lete fram sammen.

0508

HealthTalk er en uavhengig nettavis som lager reportasjer om fronten i den medisinsk-teknologiske utviklingen i et pasient- og bransjeperspektiv. Vår visjon er å forbedre kvaliteten i pasientbehandling og -omsorg ved å være plattformen hvor pasienter, pasientorganisasjoner, industri og beslutningstakere møtes.

Vi lager innhold om legemidler, bioteknologi, helsepolitikk, digital helse, healthtech, helsetjenester, livsstil og forebygging.

0500

Vernepleieren er et fagtidsskrift med faglig oppdatering, og fokus på vernepleierfaget. Vi dekker saker innenfor de fagområdene der vernepleiere jobber. Vi har fokus på grunnutdanningen til vernepleiere. Vi skriver også om etter- og videreutdanning for vernepleiere. I tillegg skriver vi om lønns- og arbeidsvilkår.

Vernepleieren vil inspirere og motivere. Vi har et kritisk blikk på rammebetingelsene for pleie- og omsorgsfeltet og på vernepleieres arbeidsvilkår.

Med fagartikler går vi dybden og oppmuntrer til faglig utvikling.

Frekvens: 2 utgaver pr år

0496

NHI.no er en helseportal med informasjon om sykdom, symptomer, undersøkelser, behandling, førstehjelp, trygdemedisin, rus, helse, kropp, trening, graviditet, quiz, nyheter og intervju.

NHI.no publiseres av Norsk Helseinformatikk AS, som også er utgiver av Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL). NEL er et medisinsk oppslagsverk som benyttes av alle norske allmennleger.


Norsk Helseinformatikk har en redaksjon bestående av fem leger, en sykepleier og to helsejournalister. Et fagnettverk av spesialister, som er leger og akademikere, er med og kvalitetssikrer innholdet.

NHI.no besøkes av mer enn 450 000 hver uke, og er med dette Norges største helsenettside.


NHI.no er delt i to seksjoner; En som er åpen for alle og en for helsepersonell.

NHI.no for alle – 315 000 besøkende hver uke

NHI.no PRO for helsepersonell – 135 000 besøkende hver uke

Denne segmenteringen gir muligheter for å målrette annonsene mot de ulike gruppene, og gir også muligheter for å reklamere for reseptbelagte legemidler.

Høy troverdighet, faglig tyngde og seriøsitet er vår høyeste prioritet.

0495

Norsk Lymfødemforening ble stiftet 28. oktober 1986 som en landsomfattende interesseorganisasjon, og ble bygget opp av lokale lymfødemforeninger over hele landet. NLLF (Norsk lymfødem og lipødemforbund) har som målsetting å utøve rådgivende, opplysende og hjelpende virksomhet overfor alle med lymfødem, lipødem samt pårørende. NLLF søker å spre kunnskap om begge lidelser og konsekvensene av dette til politikere, helsemyndigheter og i samfunnet generelt, for derved å bidra til best mulig behandling og økt satsing på fagområdene.
NLLFS fagblad Lymfeposten kommer ut fire ganger i året – med reportasjer og fagstoff. Bidragsytere er fag- og helsepersonell fra inn og utland. Lymfeposten følger også nasjonal og internasjonal forskning.
NLLF har egen ungdomsorganisasjon – NLLF Ung. Bladet har vært regelmessig utgitt i 36 år.

Frekvens: 4 utgaver pr år

0472

Ambulanseforum er et nasjonalt fagtidsskrift for ambulanse-, medisinsk nødmeldetjeneste og redningstjenesten i Norge. Tidsskriftet har siden starten i 1975 hatt som misjon å styrke prehospital akuttmedisin i Norge og dele livreddende kunnskap. Ambulanseforum skal holde prehospitalt personell orientert og ta debatter om faglige utviklingstrekk, utdanning, politiske prosesser og nyheter gjennom aktualitetssaker, fag- og forskningsartikler, intervjuer, reportasjer, portretter, innlegg, bokomtaler, notiser med mer. I tillegg legger vi ut nyheter og medieklipp påambulanseforum.no daglig. Ambulanseforum skal også holde det norske samfunn orientert om ambulanse- og redningstjenestens arbeid og utvikling. Vi følger Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk, og kommer ut med fem eller seks utgaver i året. Ambulanseforum eies av Norges Røde Kors, Stiftelsen Norsk Luftambulanse og Norges Ambulanseforbund.

Tilbake til toppen