Skip to content

0550

Økonomi24 skal være en åpen og uavhengig nettavis for deg som jobber med eller bare er interessert i økonomistyring som fag.

0535

Frittstående vitenskapelig tidsskrift. Formålet er kunnskapsutvikling og formidling om hvordan styre, utvikle og organisere offentlig virksomhet. Tidsskriftet har fagfellevurderte artikler, men kan også ta inn andre relevante artikler og faglige kommentarer.

Opplag: 7 009

0530

LederNytt er Norges ledende ledermagasin som har en helt unik posisjon hos ledere i næringslivet.


I hvert nummer av magasinet LederNytt presenteres nyttige, lærerike og inspirerende artikler som omhandler ulike problemstillinger en leder møter i hverdagen. LederNytt er for ledere som ønsker å bli bedre på ledelse eller de som ønsker å lære mer om ledelse!

Vårt mål er å tilføre ledere kunnskap, inspirasjon og læring for å utøve et bedre lederskap. Dette gjør vi gjennom vårt nettsted www.ledernytt.no samt magasinet LederNytt (print + digitalt).
Antall lesere: 12 000 (KANTAR Fagpresse 2023)
Opplag: 7 700; Frekvens: 6 utgaver pr år

0521

Vi er et uavhengig fagnettsted som følger sirkulær økonomi fra dag til dag.

0505

Shifter er en uavhengig nettavis om norske teknologibedrifter i den nye økonomien.  Vi skal dekke smått og stort i startupbransjen, men også følge innovasjon i større selskaper. Det er ideer, utfordringer, penger, makt, mennesker og gode historier overalt.

0502

Oslo Business Memo er en multiedial publikasjon som utvikler kritisk og grundig journalistikk og fagstoff om økonomi, næringsliv, arbeidsliv, politikk og forvaltning med utgangspunkt i hovedstadsområdet. Siden oppstart i 2010 er det publisert et betydelig antall saker både på nettsiden i magsinformat. Vårt nettverk av journalister er også leverandør av nyheter og artikler til flere andre fagpressepublikasjoner som Finansfokus, Paratbladet og Ingeniørenes Stemme. Vi var stolte medvinnere av Fagpressens innertierpris til Finansfokus for 2018.

0123

Magma er Norges største fagtidsskrift for økonomi og ledelse. Her finner du innhold som gir innsikt, inspirasjon, nytte og engasjement. Målgruppen er økonomer og lesere som er opptatt av økonomifaget, ledelse, karriere og arbeidsliv.
Magma består av en magasindel og en Forskningsdel.

I magasindelen finner du temaartikler, portrettintervjuer, studentstoff, karriereråd, juridiske artikler og økonomi- og samfunnsfaglige innspill.

I forskningsdelen finner du fagfellevurderte artikler og øvrig fagstoff, og er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1.
Magmas formål er å bidra til kunnskapsutvikling, refleksjon og debatt innenfor feltet økonomi og ledelse.

Opplag: 21 956; Frekvens: 5 utgaver pr år

0007

Finansfokus er medlemsmagasin for Finansforbundet som organiserer ansatte i banker, forsikringsselskaper, IT-selskaper og bedrifter knyttet til disse næringene. Magasinet er aktuelt, kritisk, interessevekkende, provoserende, debattskapende og setter medlemmenes interesser på dagsorden, samtidig som det tar finansnæringen på pulsen og fanger opp strømningene i bransjen.


Finansfokus gir en allsidig og uavhengig dekning av medlemmenes og forbundets interessefelt, med den hensikt å være en felles kommunikasjonskanal og et bindeledd mellom medlemsgrupperingene i organisasjonen. Magasinet har Finansforbundets idégrunnlag og holdninger som overordnet mål.
Antall lesere: 42 000 (KANTAR Fagpresse 2023)
Opplag: 34 985; Frekvens: 4 utgaver pr år

Tilbake til toppen