Skip to content

0531

Dagens Medisin utgir papir- og nettavis, produserer DMTV – samt avholder fysiske og digitale fagseminarer for helsetjenesten (DM Arena). I tillegg utgir vi nyhetsbrevet Dagens Medisin Pharma, som retter seg mot legemiddel og- apotekbransjen. Sammen med Norsk Helseinformatikk (NHI) er Dagens Medisin en del av Bonnier Healthcare Norway.

Opplag: 8 583; Frekvens: 16 utgaver pr år

0515

Apotekteknikeren – etablert 1937 – er et faglig organ for FarmasiForbundet. Bladet har som formål å holde apotekteknikerne, som er den største arbeidsgruppen i apotek, best mulig orientert. Det legges stor vekt på løpende orientering om det som skjer innen bransjen. Man anser det som meget viktig at apotekteknikerne, som betjener apotekets kunder, får løpende opplysninger og informasjon om nye produkter.

Frekvens: 5 utgaver pr år

0109

Sykepleien utgis av Norsk Sykepleierforbund og er redaksjonelt uavhengig. Sykepleien utgir et papirprodukt som går i dybden på ett tema om gangen. Vi utgir 5 utgaver i året. Hvert magasin har en unik design og trykkes på kvalitetspapir.


Sykepleien har økt satsningen på nett. Trafikken på Sykepleien.no øker og er nå på ca 1 200 000 sidevisninger og ca 550 000 unike brukere i måneden. Mange følger også Sykepleien på sosiale medier.


Antall brutto lesere: 323 000 (GEP-tall TNS Kantar 20/1 2020)
Unike lesere: 191 000 (TNS Kantar 20/1)
Antall lesere: 209 000 (KANTAR Fagpresse 2022)
Opplag: 118 081; Frekvens: 5 utgaver pr år

0077

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift (NFT) er et vitenskapelig tidsskrift for legemiddelinteresserte. NFT tar for seg nyheter, forskning og trender som omhandler legemidler og deres rolle i samfunnet. Tidsskriftet er relevant for alle som er opptatt av helse, legemidler og helsepolitikk.


På nettsiden farmatid.no publiseres redaksjonelt og faglig innhold, og antall besøkende øker stadig. Nettsiden er også den mest treffsikre kanalen å benytte dersom du søker farmasøytisk arbeidskraft.


NFT utgis av Norges Farmaceutiske Forening, og distribueres således til alle medlemmer av foreningen. Tidsskriftet anses som en av de aller viktigste medlemsfordelene, ifølge undersøkelser.


NFT er redaksjonelt uavhengig og redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten.

Opplag: 4 689; Frekvens: 9 utgaver pr år

Tilbake til toppen