Skip to content

0116

Treindustrien er et unikt nyhetsforum som leverer ferskt bransjestoff om og for treindustrien. Bladet retter seg mot hele den tre-bearbeidende industrien; møbel-, innrednings- og trevarefabrikker, snekkerier, trehusprodusenter, sagbruk og høvlerier, bransjens institutter, læresteder og bransjeorganisasjoner, omsetningsledd mye mer.
Treindustrien ble etablert i 2004, men har sitt utspring i det veletablerte bransjebladet Tre og Møbler. Dette fagbladet har i over 40 år holdt møbel-, innrednings- og trevarebransjen orientert om nytt og nyttig fra inn- og utland.n.
Treindustrien redigeres etter Vær varsom-plakaten og Redaktør-plakaten.

Opplag: 1 386; Frekvens: 6 utgaver pr år

0098

Magasinet Skog er et medlemsblad for alle medlemmer av Norges Skogeierforbund og skogeierandelslagene Allskog, AT Skog, Glommen Mjøsen Skog og Viken Skog.
Andelslagene representerer samlet rundt 34 500 skogeierfamilier i Norge. Andelslagenes hovedoppgave er å sikre avsetning av tømmer for eierne til best mulig pris. Av den totale tømmeromsetningen i Norge i 2018 ble om lag 82% omsatt via skogeierandelslagene med datterselskaper.


Totalt mottar over 31 000 skogeiere Magasinet Skog åtte ganger i året, og samlet leses hver utgave av bladet i gjennomsnitt av 76 000 lesere. Vi er med andre ord landets største og viktigste fagblad om skog og skogbruk.
Magasinet Skog har sammen med Norges Skogeierforbund en felles nettside på skog.no, og et ukentlig digitalt nyhetsbrev.
Antall lesere: 76 000 (Kantar Media Fagpresse 2018)
Opplag: 28 582; Frekvens: 8 utgaver pr år

0085

Norsk Skogbruk er et frittstående og uavhengig fagblad for skognæringen som formidler fagartikler om skogbruk, skogindustri og bioenergi.
Antall lesere: 19 000 (Kantar Media Fagpresse 2018)
Opplag: 2 979; Frekvens: 11 utgaver pr år

Tilbake til toppen