Skip to content

0549

Maritim Logg utgis og finansieres av sjømannsorganisasjonene på Maritimt Hus: Det norske maskinistforbund (Dnmf), Norsk Sjømannsforbund (NSF) og Norsk Sjøoffisersforbund (NSOF).

Maritim Logg så dagens lys i 2008. Da valgte sjømannsorganisasjonene å legge samme de tre bladene Sjøoffiseren (Norsk Sjøoffisersforbund), Norsk Maskin-Tidende (Det norske maskinistforbund) og Loggen (Norsk Sjømannsforbund).

Maritim Logg skal være et fagblad og medlemsblad for de tre utgiverorganisasjonene og skal ha fokus på det som skjer i og rundt de tre sjømannsorganisasjonene, deres politikk og strategi og hvordan den settes ut i livet. Og da snakker vi om et bredt nedslagsfelt som aktuelle saker om norsk skipsfart, maritim politikk, den brede maritime klynge og utvikling innenfor disse områdene. I vår journalistikk har vi fokus på blant annet arbeidshverdagen om bord, lønnsvilkår og arbeidsmiljø.

Redaksjonelt har vi en åpen og kritisk linje, og arbeider etter retningslinjene i Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten.

Frekvens: 8 utgaver pr år

0119

Båtmagasinet henvender seg til den moderne båtfamilien. Her finner leserne inspirerende reportasjer med flott oppslag og bilder fra båtlivet. Magasinet gir nyttige råd og tips om vedlikehold av båt, utstyr og motor. Båtmagasinet sjekker priser og tipser om gode kjøp. Og selvsagt tester Båtmagasinet båter, både store og små. Båtmagasinet er Norges nyttigste båtblad for vanlige båtfolk. Bladet gir leseren mengder av stoff om nye og gamle båter, havner og turer langs kysten og i utlandet.


Antall lesere: 99 000 (KANTAR Fagpresse 2023)
Opplag: 8 630; Frekvens: 8 utgaver pr år

0087

Norsk Tidsskrift for Sjøvesen setter under debatt strategi og sjømilitær taktikk, såvel som utstyr og anskaffelser, personalpolitikk og annet med tilknytning til forsvarsspørsmål generelt og Sjøforsvaret spesielt.


Norsk Tidsskrift for Sjøvesen ble etablert i 1882, og er Norges eldste maritime publikasjon.

Opplag: 2 000; Frekvens: 6 utgaver pr år

Tilbake til toppen