Skip to content

0506

Brennaktuelt.no er en nettavis som gis ut av Brannfaglig Fellesorganisasjon (BFO). Medlemmer i BFO er leverandører av produkter og tjenester innenfor brannfaget. Organisasjonen har som formål å skape gode rammebetingelser for aktørene i bransjen for å oppnå bedre brannvern for liv, miljø og verdier. Brennaktuelt.no skal på et fritt og uavhengig grunnlag sette søkelys på det som skjer i brannbransjen og innenfor brannfaget.

0390

VVS aktuelt henvender seg primært til fagfolk gjennom Norges største fagblad innen VVS og VA-bransjen. Ingen andre kan vise til samme bredde som oss med sanitær, ventilasjon/inneklima, byggautomasjon, varme og energi, vann og avløp i tillegg til generelle reportasjer og artikler. Daglige oppdateringer sørger for å holde våre lesere oppdatert via våre hjemmesider www.vvsaktuelt.no Vi når også sluttbrukerne gjennom nettportalen www.badogbolig.no, som har over 6.000 unike lesere hver uke. Dine kunder er våre lesere, på papir og nett. Redaksjonen i VVS aktuelt skal være etterrettelig og saklig, informativ og kritisk. Vi vil først og fremst være troverdig.
Antall lesere: 10 000 (Kantar Media Fagpresse 2018)
Opplag: 6 713;

0021

ARKITEKTUR er Norges eneste fagtidsskrift for norske arkitekter, interiørarkitekter og landskapsarkitekter.

I ARKITEKTUR presenteres og diskuteres et bredt spekter av Norges mest sentrale byggeprosjekter for en mål- gruppe av arkitekter, byggebransje og et bredt arkitektur- interessert publikum.

ARKITEKTUR har en enestående posisjon i markedet som det eneste dedikerte mediet som i praksis når alle aktører i arkitekturfaget og tilstøtende bransjer

Opplag: 6 190; Frekvens: 6 utgaver pr år

0011

Billedkunst er Norges ledende fagblad innen kunstfeltet, og skal være et kunstfaglig og kunstpolitisk referansepunkt i norsk kunstliv. Billedkunst tilbyr innsikt og nye perspektiver på billedkunstfeltet gjennom kunstnerintervjuer, kritikk, essay og ikke minst bilder. Bladet utgis av fagorganisasjonen Norske Billedkunstnere, men er redaksjonelt uavhengig.

Opplag: 3 658; Frekvens: 4 utgaver pr år

Tilbake til toppen