Skip to content

0486

Kystmagasinet har fiskeflåten, fiskeindustrien og leverandørindustrien som sin primære målgruppe. Siden 1997 har Kystmagasinet satt fokus på industrien langs Norges langstrakte kyst. Vi har blitt spesielt gode på teknologi og fiskeflåten. Her finner du bilder og reportasjer fra våre mange besøk på nybygg, noe som har blitt godt mottatt i markedet. Våre nettsider holdes også kontinuerlig oppdatert med nyheter innen elektronikk, foredling, forskning, kyst og havfiske, samt motor og fremdrift.

Opplag: 5 346; Frekvens: 9 utgaver pr år

0288

Norsk Fiskerinæring er et frittstående fagtidsskrift som har fulgt fiskeri- og havbruksnæringen siden 1961.
Vi skriver om alle bransjegrupper innen norsk sjømatnæring, og behandler særlig politiske og økonomiske spørsmål. Som abonnent på Norsk Fiskerinæring får man over 130 sider aktuelt lesestoff hver måned; som papirmagasin og/eller digitalt på vår magasin- og oppslagsportal NorskFisk.no


Magasinet leses i alle bransjegrupper og da særlig av beslutningstakere, herunder så godt som samtlige bedrifter i havbruk, fiskeindustri og rederi med fartøy over 15 meter.Andre publikasjoner:

– Hvem er Hvem i Sjømatnæringen

– Norsk Fiskeindustri – Bedriftsoversikt

– Norsk Havbruk – Bedriftsoversikt

– Norsk Sjømatnæring (Årbok inkl. i årsabonnement)

– Fiskeri og Havbruk – en årskavalkade 1961-2011

– Uriaspost ved Kongens bord. Norske fiskeriministre 1946-2004Se vår magasin- og kunnskapsportal NorskFisk.no for mer informasjon.

Instagram: instagram/norskfisk.no


Facebook: facebook/norskfisk


Opplag: 2 298; Frekvens: 10 utgaver pr år

0050

• Norges Jeger- og Fiskerforbund har nærmere 112.000 medlemmer. Av disse er det 90% som fisker, 78% jakter og 33% har hund.

• Jakt & Fiske blir utgitt av Norges Jeger- og Fiskerforbund, landets eneste landsdekkende organisasjon for jegere og sportsfiskere.

• Jakt & Fiske er det største tidsskriftet som retter seg mot landets jegere og sportsfiskere. De fleste abonnementene er medlemmer av NJFF.

• Jakt & Fiske er et nyhetsorientert blad innen jakt- og sportsfiske, hvor friluftsliv har sin naturlige plass.

• Jakt & Fiske har omdømme som et magasin med faglig tyngde. Foruten jakt- og fiskestoff, omtaler vi også spørsmål angående forvaltning av norsk natur i videste forstand.

• Human jakt og fangst, sikkerhet under jaktutøvelsen og god jakt- og fiskeetikk er noen av de temaer som alltid står sentralt i Jakt & Fiske.

• I tillegg vil du i hver utgave finne gode jakt- og fiskereportasjer som gjenspeiler lesernes drømmer. Vårt mål er at leserne får lyst til å pakke tursekken etter å ha lest siste utgave av Jakt & Fiske!

• Matspalte, produktnyheter, utstyrstester, biltester er faste spalter i hver utgave av Jakt & Fiske, noe som gjør at vi også har et redaksjonelt miljø rundt nærliggende temaer som ikke omhandler jakt og fiske direkte.
Antall lesere: 189 295 (F&M MGI 22/2)
Opplag: 87 045; Frekvens: 8 utgaver pr år

Tilbake til toppen