100 prosent dødelighet. 78,2% kremasjonsandel, skriver John Johnsen i dette debattinnlegget.