SaaS-investorene fra Trondheim blir største aksjonær i Penneo.