Regelverk som skulle gjøre det enklere for små selskaper å konkurrere med de store, har ikke hatt ønsket effekt, skriver Daniel Furset, generalsekretær i Fintech Norway og Christine Spersrud Haug, bransjeleder i Virke Finans.