Omny-sjef Sigvar Voss Eriksen mener det haster å forsvare kritisk infrastruktur mot cybertrusler.