Folkefinansiering i Norge har femdoblet seg siden pandemiens start og dekker i økende grad et stort kapitalbehov hos mindre bedrifter og startups som ikke blir tilfredsstilt av tradisjonell bankfinansiering. Men til tross for at dette bidrar til økonomisk vekst, har myndighetene satt på brekket for EU-reguleringer som ville gitt langt bedre rammebetingelser for plattformene, investorene og låntakere, skriver Sebastian Harung i Kameo.