Koronapandemien birdo til kjempesuksess for flere hjemleveringstjenester, årene etter har ikke vært like lett.