Mange av personskadene i landbruket kunne enkelt vært unngått.