Etter en noe kort valgperiode, drøyes det med å kunngjøre en vinner i UiO-styrevalget for midlertidige vitenskapelige ansatte. Har valget lav prioritet?