DEBATT: 10. mai sendte Regjeringen sine forslag til nye krav om nullutslipp for ferjer og hurtigbåter på høring. De innebærer påbud om nullutslippsteknologi for hurtigbåter allerede fra 2025. Det vil kreve mer penger og bedre planlegging.