Eit forskingssenter for norsk språk ved Universitetet i Bergen og ein eigen seksjon for forsking og utvikling i Språkrådet. Det er to av tilrådingane Telemarksforsking kjem med i ein rapport tinga av Språkrådet.