Kun leger kan stadfeste et dødsfall. Rutinene for hvordan dette gjøres i praksis, varierer fra sted til sted. Leger som kommer sent, eller som ikke kommer i det hele tatt, skaper merarbeid for flere gravferdsbyrå.