Noen kommuner bruker langt flere ukvalifiserte lærere enn andre. I enkelte storkommuner er det 1 av 4 lærerårsverk som mangler lærerutdanning.