– UiO-styret har vore veldig flinke til å prioritera. UiO:Demokrati og UiO:Energi og miljø er to døme på det, rosa UiO-rektor Svein Stølen før det sannsynlege UiO-budsjettet for 2024 blei vedtatt.