– Høyesterett har fraskrevet seg ansvaret for å påse at konsekvensene av feil rettsanvendelse blir rettet opp her og nå, sier professor emeritus Jan Fridthjof Bernt.