Åpne kontorlandskap tvinger flere hjem med sykmelding. – Vi skal ikke møtes med mistenkeliggjøring for å be om et kontor, sier politisk sjef Merete J. Orholm i Hørselshemmedes Landsforbund (HLF).