– Vi så en mulighet til å fylle et tomrom og skape et tilbud for studenter med interesse for eiendom, forteller grunnleggerne av CF Sparta. De mener studentgruppen vil kunne bli en attraktiv ressurs for både advokatfirmaer og andre aktører.